Gazi Medical Journal

Announcements

 

Abstracting and Indexing Information

 

GMJ is indexed in:

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

EMBASE

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Scopus (Elsevier)

Tıp Veri Tabanı (Tubitak Ulakbim)

Turkiye Citation Index

All published articles are assigned to Digital Object Identifier (DOI)- CrossRef.

 
Posted: 2013-01-18
 
More Announcements...

Vol 29, No 1 (2018): Gazi Medical Journal

Table of Contents

Original Research

Pratiğimizde Son Bir Yılda Erken Evre Meme Kanserinde Uygulanan Sentinel Lenf Nodu Biyopsi Sonuçlarımız PDF (Türkçe)
Kazım Çağlar Özçelik, Oktay Karaköse, İsmail Zihni, Hüseyin Pülat, Hüseyin Eken, Hasan Erol
Perkütan Transpediküler Vertebroplastide Kemik Çimento Kaçağı: Yirmi Hastanın Analizi PDF (Türkçe)
Soner Çivi, Emre Durdağ, Halil İbrahim Süner, Özgür Kardeş, Kadir Tufan
Investigation of the Effects of Sevoflurane and Desflurane on Erythrocyte Deformability in Transient Hyperglycemia PDF
Dilek Kalaycı, Ayşe Hande Arpacı, Faruk Metin Çomu, Işın Güneş, Elif Beşkardeş, Ömer Kurtipek, Mustafa Arslan, Bayazit Dikmen
Nurses’ Work Environment Characteristics and Job Satisfaction: Evidence from Georgia PDF
Tengiz Verulava, Revaz Jorbenadze, Beka Dangadze, Leila Karimi
Bir Üniversite Hastanesinde Yataklı Servislerde Çalışan Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Algıları PDF (Türkçe)
Feride Ercan, Gülşah Körpe, Satı Demir
Ders Çalışma Becerileri ve Yaklaşımı Ölçeğinin Uyarlanması: Tıp Fakültesi Öğrencileri için Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF (Türkçe)
Özlem Coşkun, Vildan Özeke, Irem Budakoglu, Berksun Tutan, Hamza Nazlı, Münevver Aksoy
Case Series of Congenital Cytomegalovirus Infection in Neonatal Period PDF
Dilek Ulubaş Işık, Beyza Özcan, Nihal Demirel, Sezin Ünal, İstemi Han Çelik, Ahmet Yağmur Baş
Annelerin Doğum Sonu Dönemde Hastanede Verilen Ebelik/Hemşirelik Bakımından Memnuniyetleri PDF (Türkçe)
Esra Arslan Gürcüoğlu, Gülşen Vural
Carpal Tunnel Release Experience with Minimal Wrist Incision PDF
Aydemir Kale
Çocuklarda Troponin Yüksekliğinin Nedenleri ve Yardımcı Tanısal Değerlendirmeler PDF (Türkçe)
Semiha Terlemez, Yavuz Tokgöz
The Impacts of Central Fatigue on the Polyphasic Nature of Tapping Performance PDF
Leyla Aydın, Erhan Kızıltan, Ersin Öğüş, Bahadır Azizağaoğlu, Arda Büyükkaraman, Selen Doğan, Gizem Ertürk, Cansel Kuş
The Effect of Dexmedetomidine on Ischemia Reperfusion Injury in Myocard of Rat PDF
Abdullah Özer, Dilek Erer, Levent Oktar, Gülay Kip, Mustafa Bilge, Mustafa Kavutçu, Özlem Erdem, Mustafa Arslan, Yusuf Ünal

Case Report

Capecitabine Induced Therapy Related Acute Myeloblastic Leukemia with t(10;11) (q22;q23) in a Patient with Breast Cancer PDF
Zübeyde Nur Özkurt, Ramazan Öcal, Mehmet Sezgin Pepeler, Burcu Ülküden
Sacral Spine Eosinophilic Granuloma in an Adult Patient: A Case Report of Unusual Age and Location PDF
Ümit Akın Dere, Ayfer Aslan, Ahmet Memduh Kaymaz
The Indigenous Young Man with Progressive Abdominal Distension PDF
Wan Azfarudin, Zamri Zuhdi, Affirul Chairil Ariffin, Azlanudin Azman, Firdaus Hayati, Razman Jarmin
Nadir Bir Akut Karın Nedeni: Jejunal Divertikül Perforasyonu PDF (Türkçe)
Ramazan Topcu, İbrahim Tayfun Şahiner, Murat Kendirci
Cystic Lymphangioma: A Rare Disease of the Adrenal Gland PDF
Nor Faezan Abdul Rashid, Rohaizak Muhammad, Suraya Othman, Shahrun Niza Abdullah Suhaimi, Norasyikin A Wahab
Intraabdominal Pressure: Is it a Cause of Shunt Dysfunction? A Pediatric Case Report PDF
Erkut Baha Bulduk, Emrah Çeltikçi
Blunt Cerebrovascular Injury (BCVI): Rare Entity with Dangerous Implications PDF
Affirul Chairil Chairil Ariffin, Mohamad Yuzaidi, Vun-E Tiong, Imran Alwi Rizal
İntraoperatif Miyokard İnfarktüsünde Zamanın Önemi: Bir Olgu Sunumu PDF (Türkçe)
Metin Alkan, Bengü Karaçaltı, Ömer Kurtipek, Yusuf Ünal, Mustafa Arslan
Parsiyel Pulmoner Venöz Dönüş Anomalisi: Nadir Rastlanan Bir Konjenital Kalp Anomalisi PDF (Türkçe)
Abdullah Özer, Yiğit Kılıç, Barış Mardin, Fatma Bozbeyli, Serdar Kula, Erkan İriz, Sedef Tunaoğlu
Klinefelter Syndrome with Portal Vein Aneurysm: Case Report PDF
Işılay Kalan Sarı, Ramazan Coşar, Sevda Yılmaz, Hüseyin Demirci
Sturge-Weber Sendromlu Olguda Anestezi Yönetimi PDF (Türkçe)
Zeynep Dilmen, Sibel Eryılmaz, Berrin Işık
Should We Taper or not: A Short Glance to a Dilemma PDF
Serdar Kula, Merve Aykut, Gülay Güler, Dilşah Şevik


ISSN: 2147-2092