Gazi Medical Journal

Announcements

 

Abstracting and Indexing Information

 

GMJ is indexed in:

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

EMBASE

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Scopus (Elsevier)

Tıp Veri Tabanı (Tubitak Ulakbim)

Turkiye Citation Index

All published articles are assigned to Digital Object Identifier (DOI)- CrossRef.

 
Posted: 2013-01-18
 
More Announcements...

Vol 27, No 4 (2016): Gazi Medical Journal

Table of Contents

Original Research

Revisiting the EAU Paediatric Urology Guideline Risk Grouping On Vesicoureteral Reflux: Shall We Challenge Ourselves? PDF
İyimser Üre, Serhat Gürocak, Özgür Tan, Cenk Acar, İrfan Atay, Esat Ak, Zafer Sınık
Kronik Hepatit B ve C Enfeksiyonu ile İnterlökin-2 (-330) Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişkinin Araştırılması PDF (Türkçe)
Gülay Börekçi, Serap Yalın, Özlem Kandemir, Sevim Karakaş Çelik, Mehmet Berköz, Nurcan Aras
Tip 2 Diabetli Oral Antidiyabetik Kullanan Hastalar ile İnsülin Kullanan Hastaların Depresyon Yönünden Karşılaştırılması PDF (Türkçe)
Nurten A Işık, Sevim Buzlu
Teobromin STI571’in Apoptotik Etkinliğini Artırır mı? PDF (Türkçe)
Yeşim Korkmaz Kasap, Zeynep Özdemir, Çağan Asparuk, Oğuzhan Ak, Dide Aysun, Doğa Akgör, Fulya Elmastaş, Doğukan Akkuş, Erkan Yurtcu
Investigation of Aflatoxin B1 Levels in Red-scaled Pepper by ELISA PDF
Sezen Güntekin Ergün, Semiha Özkan, Ufuk Abbasoğlu

Case Report

Sezaryen Skarı Ektopik Gebelik PDF (Türkçe)
Mesut Öktem, Merve Öztürk, Mehmet Anıl Onan
Acremonium Potronii Associated Pneumonia in an Allogeneic Stem Cell Transplantation Recipient PDF
Ramazan Civelek, Merih Kızıl Çakar, Zeynep Arzu Yegin, Gonca Erbaş, Özlem Güzel Tunçcan, Ayşe Kalkancı, Gülsan Türköz Sucak
Spastic Paraplegia with SPG11 Gene delE39 in a Turkish Patient PDF
Zeynep Öztürk, Cengiz Havalı, Ercan Demir, Kıvılcım Gücüyener
Rare Variation of the Profunda Brachii Artery and its Clinical Significance PDF
Zafer Kutay Coşkun, Kerem Atalar, Yadigar Kastamoni, Neslihan Gürbüz, Hasan Basri Turgut
Rektum Kanserinde Nadir Bir Komplikasyon: Dalak Absesi PDF (Türkçe)
Ahmet Demircan, Ayfer Keleş, Gültekin Kadı


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN: 2147-2092