Erken Evre İnvaziv Duktal Karsinomlu Hastalara Cerrahi Uygulamalarımız

  • Kazım Özçelik
  • Oktay Karakose
  • İsmail Zihni
  • Hüseyin Pülat
  • Hüseyin Eken
  • Hasan Erol
Keywords: Meme kanseri, invaziv duktal

Abstract

Amaç: Meme kanseri tarama programlarının uygulamadaki artışa bağlı olarak erken evrede tespit edilen meme kanseri oranı artmaktadır. Bu hastalara uygulanan cerrahi teknik tercihinde fikir birliği sağlanamamıştır. Çalışmamızda erken evrede tespit edilen meme kanserli hastalarımızın klinik özellikleri ile birlikte pratiğimizde uyguladığımız cerrahi teknikler incelendiGereç ve Yöntemler:Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2013-2015 yılları arasında kliniğimizde erken evrede tanı konulan 95 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Kliniğimiz tanı ve tedavi edilen erken evre invaziv duktal karsinomlu hastaların tamamı kadındı. Hastalar ortalama 57 yaşında tanı aldılar. Hastaların %32,6’sına meme koruyucu cerrahi ve sentinel lenf nodu örneklemesi; %8,4’üne meme koruyucu cerrahi ve aksiller disseksiyon; %4,2’sine simple mastektomi ve sentinel lenf nodu örneklemesi; ve %54,7’sine de modifiye radikal mastektomi uygulandı. Erken evre meme kanserinde uygulanan cerrahi prosedürler içerisinde meme koruyucu cerrahi %41,4, sentinel lenf nodu örneklemesi %36,8 oranındaydı.Sonuç: Erken evrede tespit edilen meme kanserli hastalara uygulanan meme koruyucu cerrahinin veya mastektominin genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım süreleri açısından birbirleri arasında fark izlenmemiştir. Kozmetik açıdan kuşkusuz daha başarılı olan meme koruyucu cerrahinin bu hasta grubunda ve klinik pratiğimizde artırılması fikrindeyiz.

References

A Isik, H Eken, M Soyturk, D Firat, I Yilmaz A Rare Presentation of Accessory Breast in Axilla Galician Medical Journal 2016; 23, 201645

A Isik, E Karavas, K Peker, M Soyturk, I Yilmaz Male Mondor's Disease is a Rare EntityThe Breast Journal 2016;22, 700-701

A Isik, D Firat, M Soyturk, H Eken, O Cimen, I Demiryilmaz, I Yilmaz Gallbladder Duplication Gazi Medical Jounal 2016; 27, 154-155

www.kanser.gov.tr/Dosya/ca_istatistik/ANA_rapor_2012sooonn.pdf (Aralık 2015)

Breast Cancer Clinical Outcome Measures (BCCOM) Project. Analysis of the management of symptomatic breast cancers diagnosed in 2004. 3rd Year Report December 2007.

British Association Of Surgical Oncology (BASO). An audit of screen-detected breast cancers for the year of screening April 2006 to March 2007.

Arriagada R, Lê MG, Rochard F, Contesso G. Conservative treatment versus mastectomy in early breast cancer: Patterns of failure with 15 years of follow-up data. Institut GustaveRoussy Breast Cancer Group. J Clin Oncol 1996;14:1558-64.

Donegan WL. Staging and primary treatment. In: Cancer of the breast. Edited by Donegan WL and Spratt JS, editors. 4th ed. W.B. Saunders Company 1995;375-442.

Fisher B, Redmond C, Poisson R, Margolese R, Wolmark N, Wickerham L, et al. Eight-year results of a randomized clinical trial comparing total mastectomy and lumpectomy with or without irradiation in the treatment of breast cancer. N Engl J Med 1989;320:822-8.

Fisher B, Anderson S, Redmond CK, Wolmark M, Wickerham DL, Cronin WM. Reanalysis and results after 12 years of follow-up in a randomized clinical trial comparing total mastectomy with lumpectomy with or without irradiation in the treatment of breast cancer. N Engl J Med 1995;333:1456-61.

van Dongen JA, Bartelink H, Fentiman IS, Lerut T, Mignoletb F, Olthuis G, et al. Factors influencing local relapse and survival and results of salvage treatment after breastconserving therapy in operable breast cancer: EORTC trial 10801, breast conservation compared with mastectomy in TNM stage I and II breast cancer. Eur J Cancer 1992;28A:801-5.

Veronesi U, Saccozzi R, Del Vecchio M, Banfi A, Clemente C, De Lena M, et al. Comparing radical mastectomy with quadrantectomy, axillary dissection, and radiotherapy in patients with small cancers of the breast. N Engl J Med 1981;305:6-11.

Ganz PA, Schag CC, Polinsky ML, Heinrich RL, Flack VF. Rehabilitation needs and breast cancer: The first month after primary therapy. Breast Cancer Res Treat 1987;10:243-53.

Schain WS, d'Angelo TM, Dunn ME, Lichter AS, Pierce LJ. Mastectomy versus conservative surgery and radiation therapy: Psychosocial consequences. Cancer 1994;73:1221-8.

Published
2017-06-28
Section
Original Research