En Çok Atıf Alan 102 Sepsis Makalesinin Değerlendirilmesi En Çok Atıf Alan Sepsis Makaleleri

Main Article Content

Volkan Hanci
Ruslan Gasimov
Mehmet Şengül
Osman Sahin
Mesut Alkan
Sina Ansari Khadem
Gözde Gürsoy Çirkinoğlu

Abstract

Giriş: Bu çalışmada amacımız uluslararası literatürde yer alan sepsis ile ilgili olan ve en çok atıf alan 102 yayının bibliyometrik özellikleri açısından değerlendirilmesidir.


Gereç ve Yöntem: Kesitsel tanımlayıcı olan bu çalışmada, etik kurul onamının alınması ardından “Institute for Scientific Information Web of Science” arama motorunun “advanced mode” özelliğinde anahtar kelime olarak “sepsis” kullanılarak sepsis ile ilgili en çok atıf alan ilk 102 yayın belirlendi. Veriler Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 24.0 programına girildi. Grupların karşılaştırılmasında, Student t testi, Kruskal Wallis testi ve Mann Whitney U testi kullanıldı.


Bulgular: Sepsis konusunda 1975 yılından 15 Haziran 2021’e kadar olan literatür analizinde toplam 123198 yayın olduğu belirlendi. En çok atıf alan makale 7072 atıf almıştı. En az atıf alan çalışmaların atıf sayısı ise 747 olarak belirlendi. En fazla atıf alan 102 makalenin %46’sı 2000-2009 arasında yayınlanmış olup, toplam atıf ortalaması 1620,46±1427,96 ve yıllık atıf ortalaması 120,42±145,55 olarak belirlendi. Çalışmaların %37,3’ü sepsis tedavisi, %33,3’ü sepsis patogenezi ile ilgiliydi. Dergilerin %86,3’ü Amerika Birleşik Devletleri, %13,7’si İngiltere kaynaklıydı. Çalışmaların en çok yayınlandığı ilk üç dergi “The New England Journal of Medicine”(NEJM)(%19,6), “Critical Care Medicine”(%16,7) ve “The Journal of the American Medical Association”(JAMA)(%13,7) olarak belirlendi. Makalenin yayınlanma yılı, yayınlandıkları dergi, çalışma türü ve konu alanı ile yıllık atıf sayısı arasında, makalenin çalışma türü ve konu alanı ile toplam atıf sayısı arasında anlamlı ilişki saptanmıştır(p<0.05).


Sonuç: Çalışmamız uluslararası literatürde sepsis ile ilgili en çok atıf alan ilk 102 çalışmanın değerlendirilip analiz edildiği ilk çalışmadır. Çalışmamızda 2015 yılından sonra yayınlanan yazıların, klavuzların ve sepsis tanısı ile ilgili yazıların daha fazla atıf sayısına sahip oldukları dikkati çekmektedir.

Article Details

Section
Literature Review With Cases