Gebeliğin İntrahepatik Kolestazında Ursodeoksikolik Asit Tedavisinin Kaşıntı ve Alanin Amino Transferaz Düzeyine Etkisi

Gebeliğin İntrahepatik Kolestazı ve Ursodeoksikolik Asit Tedavisi

Authors

  • Nergiz Ekmen Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Ankara, Turkey
  • Cagri Akalin Ordu Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Ordu, Turkey
  • Sami Cifci Kanuni Sultan Süleyman Training and Research Hospital, Department of Gastroenterology, Istanbul, Turkey
  • Murat Kekilli Gazi University, Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, Ankara, Turkey

Abstract

Amaç: Gebeliğin intrahepatik kolestazı (GİK), serum safra asit (SSA)
konsantrasyonlarında ve karaciğer transaminazlarında yükseklik ve kaşıntı ile
karakterize olan bir gebelik komplikasyonudur. Çalışmamızda GİK’li hastalarda
ursodeoksikolik asit (UDCA) ile tedavisi sonrası alanin aminotransferaz (ALT) ve
kaşıntı skoru arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık.
Yöntem: 2018 yılında Kanuni sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gastroenteroloji polikliniğinde GİK tanısı konulan 30 gebe çalışmaya dahil edildi.
Hastaların yaşı, gebelik haftası, doğum haftası, kaşıntı skoru, serum SSA ve ALT
düzeyi kayıt edildi.
Bulgular: Gebelerin ortalama yaşı 29.9±6.5 ve gebelik haftası 31.8±3,74 idi. ALT
değerleri açısından UDCA tedavisi öncesi ve sonrası anlamlı fark izlenmedi
(106.13±91.27 vs. 45.8±35.76 U/L, p=0.87, sırasıyla). Doğum sonrası ve UDCA
tedavisi sonrası ALT seviyeleri arasında anlamlı fark gözlendi (22.2 ± 5,79 vs. 45.8
± 35.76 U / L, p = 0,002, sırasıyla). Vizüel analog skoru açısından UDCA tedavisi
öncesi ve sonrası anlamlı fark saptandı (6,6±1,44 vs. 2,03±1,49, p=0.02, sırasıyla).
Sonuç: GİK'te UDCA tedavisi kaşıntı düzeyini olumlu şekilde etki ederken ALT
düzeyinin gerilemesine katkısı bulunmamaktadır.

Downloads

Published

22.05.2021

Issue

Section

Original Research