Maksillofasiyal Cerrahi Yapılan İki Hastada Kullanılan Modifiye Submental Entübasyon Yaklaşımı

Authors

  • Hüseyin Cihad Turgut Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı, (Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı)
  • Mustafa Sancar Ataç Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
  • Metin Alkan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı
  • Yeliz Kılınç Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
  • Mustafa Arslan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Abstract

Submental entübasyon özellikle maksillofasiyal travma vakalarının erken ve geç cerrahisinde oral, nazal entübasyona veya trakeostomiye alternatif olarak uygulanabilen etkili ve basit bir yöntemdir. Cerrahi sahanın projeksiyonunu maksimum hale getirilmesine ve böylelikle fiksasyon, greftleme, oklüzyonun tam temini gibi tekniklerin yapılabilmesine olanak sağlayan bu yöntemin morbidite ve komplikasyon oranları kabul edilebilir sınırlardadır. Bu vaka sunumunda birisi post travmatik diğeri ise gelişimsel olarak oluşan iki adet dentofasiyal deformite hastasının cerrahisi sırasında uyguladığımız submental entübasyon yaklaşımımızı tartışmayı amaçladık.

References

Schütz P, Hamed H. Submental intubation versus tracheostomy in maxillofacial trauma patients. J Oral Maxillofac Surg 2008; 66: 1404-9.

Hall CE, Shutt LE. Nasotracheal intubation for head and neck surgery. Anaesthesia 2003; 58: 249-56.

Bernard AC, Kenady D. Conventional surgical tracheostomy as the preferred method of airway management. J Oral Maxillofac Surg 1999; 57: 310-5.

Wood DE. Tracheostomy. Chest Surg Clin N Am 1996; 6: 749-64.

Bögi I, Incze F. Submental introduction of tracheal tube in endotracheal anesthesia. (Modified tracheal intubation method for cases of simultaneous maxillofacial injuries and osteotomies). Fogorv Sz 1996; 89: 3-6.

MacInnis E, Baig M. A modified submental approach for oral endotracheal intubation. Int J Oral Maxillofac Surg 1999; 28: 344-6.

Nwoku AL, Al-Balawi SA, Al-Zahrani SA. A modified method of submental oroendotracheal intubation. Saudi Med J 2002; 23: 73-6.

Mak PH, Ooi RG. Submental intubation in a patient with beta‐thalassaemia major undergoing elective maxillary and mandibular osteotomies. Br J Anaesth 2002; 88: 288-91.

Cova M, Ukmar M, Bole T, Morra A, Lubin E, Pozzi Mucelli R. Evaluation of lingual vascular canals of the mandible with computed tomography. Radiol Med 2003; 106: 391-8.

Caron G, Paquin R, Lessard MR, Trepanier CA, Landry PE. Submental endotracheal intubation: an alternative to tracheostomy in patients with midfacial and panfacial fractures. J Trauma 2000; 48: 235-40.

Stranc MF, Skoracki R. A complication of submandibular intubation in a panfacial fracture patient. J Craniomaxillofac Surg 2001; 29: 174-6.

Hernandez Altemir F. The submental route for endotracheal intubation. A new technique. J Maxillofac Surg 1986; 14: 64-5.

Amin M, Dill-Russell P, Manisali M, Lee R, Sinton I. Facial fractures and submental tracheal intubation. Anaesthesia 2002; 57: 1195-9.

Chandu A, Smith AC, Gebert R. Submental intubation: An alternative to short-term tracheostomy. Anaesth Intensive Care 2000; 28: 193-5.

Meyer C, Valfrey J, Kjartansdottir T, Wilk A, Barriere P. Indication for and technical refinements of submental intubation in oral and maxillofacial surgery. J Craniomaxillofac Surg 2003; 31: 383-8.

Davis C. Submental intubation in complex craniomaxillofacial trauma. ANZ J Surg 2004; 74: 379-81.

Downloads

Published

28.03.2016

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>