Geç Başlangıçlı Miyopati (Disferlinopati): Aile Sunumu

  • Nilüfer ERDOĞMUŞ İNCE
  • M. Fevzi ÖZTEKİN
  • Neşe ÖZTEKİN
Keywords: disferlin, disferlinopati, distal miyopati, limp girdle musküler distrofi, miyoshi miyopatisi

Abstract

Geç Başlangıçlı Miyopati (Disferlinopati): Aile Sunumu Late Onset Myopathy (Dysferlinopathy): A Family Presentation