OXYGEN TOXICITY AFTER HYPERBARIC OXYGEN THERAPY

  • İsmail KÜÇÜKÖDÜK
  • Şafak UYGUR
  • Serhan TUNCER
  • Selahattin ÖZMEN
  • Hakan BULAM
Keywords: Hyperbaric Oxygen Therapy, Oxygen Toxicity Fever

Abstract

ABSTRACT:Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) involves breathing 100% oxygen intermittently in a chamber (either mono- or multiplace chamber) at a pressure greater than one atmosphere absolute (1 ATA). Osteomyelitis of the maxilla is very rare due to the high vasculature of this bone. Hyperbaric oxygen therapy is used in the treatment of refractory osteomyelitis. A 24-year-old female received HBOT for treatment of chronic osteomyelitis maxilla. On the 13th day of HBOT she had twitching of her fingers, nausea/headache, blurred vision, and anxiety. Her cutaneous axillary temperature was 40.6 °C. Her pulse was 80/minute and blood pressure was 110/70. In her examination confusion and facial pallor were remarkable. After laboratory samples were taken conservative therapy including intravenous hydration, metamizole sodium, and peripheral cooling was given. In an hour her neurological symptoms had improved and her fever normalized. As all blood tests were normal, septic fever was ruled out. Based on the peripheral vasoconstriction, facial pallor, neurological symptoms, and hyperthermia during the HBOT, oxygen toxicity was considered a possible diagnosis.Key Words: Hyperbaric Oxygen Therapy, Oxygen Toxicity FeverHİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ ESNASINDA GELİSEN OKSİJEN ZEHİRLENMESİÖZ:Hiperbaric oksijen tedavisi (HBOT) birden büyük mutlak atmosfer basınç altında, tekli veya çoklu kabinler içinde, %100 oksijenin solutulması esasına dayanmaktadır. Maksillanın osteomyeliti bu kemiğin kanlanmasının oldukça iyi olmasına bağlı olarak nadiren görülmektedir. Hiperbarik oksijen tedavisi osteomyelit tedavisinde kullanılmaktadır. 24 yasında bayan hastaya kronik maksilla osteomyeliti tanısı ile HBOT baslandı. Tedavinin onüçüncü gününde tedavi esnasında hastada parmaklarda karıncalanma, bulantı, bas ağrısı ve görmede bulanıklık sikayetleri basladı. Hastanın vücut ısısı 40,6 C, nabzı 80/dk, tansiyonu 110/70 olarak ölçüldü. Hastada yüzde kızarıklık ve konfüzyon dikkat çekiciydi. Labratuvar testleri alındıktan sonra hastanın atesi intravenöz hidrasyon, metimazol sodyum ve periferik soğutma ile düsürüldü. Tüm labratuvar testlerinin normal olması üzerine hastanın klinik belirtileri göz önene alındığında hastada oksijen toksisitesi tanısı konuldu. HBOT esnasında periferik vazodilatasyon, nörolojik bulgular ve hipertermi varlığında her zaman oksijen zehirlenmesi göz önünde bulundurulmalıdır. Tedavi seansın hemen durdurulması sonrasında diğer ates etkenleri elenmesi ve konservatif olarak atesin düsürülmesidir.Anahtar Kelimeler: Hiperbarik Oksijen Tedavisi Oksijen Toksisitesi Ates