MCT1 Geninin Sporcu Performansına Etkisi: Derleme Çalışması MCT1 Genin Sporcu Performansına Etkisi: Derleme Çalışması

Main Article Content

Celal BULGAY
Erdal ZORBA
Mehmet Ali ERGÜN

Abstract

Bu derlemenin amacı, atletik performans ve MCT1 gen T1470A polimorfizm ilişkisini özetlemek ve bu alandaki araştırmalar için veri kaynağı oluşturmaktır. Atletik başarı üzerine psikolojik, fiziksel, sosyokültürel ve fizyolojik faktörlerin etkisi uzun yıllardır spor bilimcilerin ilgi alanı olmuştur. Genetik biliminin gelişmesine paralel olarak yaklaşık 20 yıldır atletik performansla gen polimorfizmi arasındaki ilişki giderek artan bir ilgi ile hedef araştırma konusu olmuştur. Genetik biliminin gelişmesi ve sporcularda üst düzey performans seviyesinin daha iyi olması için bu ilginin ilerleyen yıllarda da büyüyerek devam edeceği aşikardır. Spor geni olarak adlandırılan aday genler, direkt veya dolaylı yoldan sporcuların atletik performanslarına etki eden biyolojik süreçleri kontrol eden genlerin toplamıdır. Bu genlerden biri de atletik performansla ilişkisi olduğu düşünülen ve bilim insanlarının son zamanlarda ilgi duyduğu MCT1 T1470A rs1049434 genidir. Sonuç olarak, yüksek kan laktat düzeyinin bireysel becerilerin performansa yansıtılmasını kısıtlayabileceği söylenebilir. MCT1 gen polimorfizminin dayanıklılık kriteri olmanın yanı sıra, kişiye yönelik branş seçimi, antrenman programları oluşturulması ve performans gelişimini gözlemlemek için de kullanılabilir.

Article Details

Section
Literature Review With Cases