Gentamisin ile Oluşturulan Kohlear Hasar üzerine N-Asetilsisteinin Nörofilament ve Sinir Büyüme Faktörü Salınımına Etkisi

Main Article Content

Hayrunnisa Yeşil Sarsmaz
Seren Gulsen Gurgen
Mehmet Akif Somdas

Abstract

Amaç: N-asetilsistein’in (NAC) gentamisinin neden olduğu kohlear hasarı önlemedeki etkinliğinin, nöronal faktörlerin ekspresyonu aracılığyla araştırılması.


Yöntemler: Çalışmamızda 36 adet Spraguea Dawley cinsi dişi sıçan kullanıldı. Serum fizyolojik, Gentamisin + Serum fizyolojik ve Gentamisin + NAC verilmek üzere 3 gruba ayrıldı. 15 gün sonra sıçanlar sakrifiye edilerek kohleaları çıkartıldı. Yapılan histopatolojik incelemelerden nörofilament ve sinir büyüme faktörü primer antikorlarının immünoreaktivitesi değerlendirildi.


Bulgular: Nöroflament immunoeaktivitesi, serum fizyolojik grubu ve Gentamisin + NAC gruplarında afferent ve efferent sinir demetlerinde oldukça şiddetli iken, Gentamisin + serum fizyolojik grubunda zayıf olduğu gözlendi. Nöronal growth faktör immünoreaktivitesi ise, serum fizyolojik grubu ve Gentamisin + NAC gruplarında afferent ve efferent sinir demetlerinde orta şiddette iken, Gentamisin + serum fizyolojik grubunda, vestibular ganglionlarda negatif, afferent ve efferent sinir lifi demetlerinde ise oldukça zayıf şiddette olduğu görüldü.


Sonuç: Gentamisinin sebep olduğu ototoksisitenin NAC kombinasyonu uygulandığında önemli derecede azaldığı immünohistokimyasal olarak gösterildi.

Article Details

Section
Original Research