Gastrointestinal Endoskopi Uygulanan Bireylerin İşlem Öncesi ve Sonrası İşlem Hakkındaki Görüşleri ve Anksiyete Düzeylerini Etkileyen Faktörler

Authors

  • Ferya Çelik Akdeniz Üniversitesi
  • Saliha Korkmaz
  • Hicran Bektaş
  • Mete Akın

Abstract

Amaç: Bu araştırma gastrointestinal  endoskopi uygulanan bireylerin işlem öncesi ve sonrası işlem hakkındaki görüşlerinin ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem: Araştırmanın örneklemini 220 birey oluşturmuştur. Gastrointestinal endoskopi yapılan bireyler işlemden önce ve işlemden sonra araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Beck Anksiyete Ölçeği ve Görsel Analog Ölçeği ile elde edilmiştir.

Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin yaş ortalaması 51.50±15.67’dir. Bireylerin %57.7’si kadındır. Bireylerin %51.8’ine üst gastrointestinal  endoskopi, %40’ına alt gastrointestinal  endoskopi, %8.2’ine hem üst hem alt gastrointestinal  endoskopi yapılmıştır. İşlemden önce üst gastrointestinal endoskopi yapılacak bireylerin %20.9’u işlemi korku verici bir işlem olarak tanımlanırken, işlemden sonra bu oran %5 olarak bulunmuştur. Alt gastrointestinal  endoskopi yapılacak bireylerin %12.3’ü işlemi korku verici bir işlem olarak tanımlarken, işlemden sonra bu oran %1’den daha az bulunmuştur. İşlem hakkındaki düşünceler, işlemden sonra anlamlı bir farklılık göstererek olumlu yönde değişmiştir (p<0.001). İşlem hakkında bilgilendirilmek isteme durumu işlemden önceki anksiyete puanını etkilerken (p<0.05), işlem hakkında bilgilendirilmiş olma anksiyeteyi etkilememiştir. İşlemin sedasyonla yapılması işlemden sonraki anksiyete puanını etkilemiştir (p<0.001).

Sonuçlar: Toplumu endoskopi işlemlerine yönelik bilinçlendirmek için kamu spotlarının yaygınlaştırılması, bireylerin işlemden önce yapılandırılmış bir eğitimle bilgilendirilmesi, uygun olduğu durumlarda işlemlerin sedasyonla yapılması, hem üst hem de alt gastrointestinal endoskopi işlemi yapılması planlanan bireylerin işlemlerinin tek seansta yapılması önerilebilir.

Downloads

Published

17.06.2022

Issue

Section

Original Research