Türkiye’de COVID-19 Salgını Sürecinde Uygulanan Sosyal Destek Programları

Authors

  • Ayşe Kardaş Ergezen Gazi üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk sağlığı ana bilim dalı ,ankara

Abstract

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde küresel pandemi olarak ilan edilen COVID-19 hastalığıyla ilgili olarak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kapsamlı bir mücadele verilmektedir. Bulaş hızı çok yüksek olan ve henüz tedavisi bulunmayan COVID-19’un varlığında kimin taşıyıcı olduğu bilinemeyeceği için ekonomik ve sosyal hayatın global olarak normale dönüp dönemeyeceği belirsizliğini korumaktadır. Bir taraftan “yeni normal” olarak adlandırılan sürece hazırlanırken diğer taraftan salgının ekonomik etkilerinin azaltılması yeni programlar oluşturulmasını gerektirmektedir.  COVID-19 salgını gibi acil durumlarda devlet tarafından uygulanan sosyal destek programlarının salgının ekonomik, sosyal ve psikolojik etkilerini azaltacak şekilde tasarlanması ve zaman kaybetmeksizin uygulanması önem arz etmektedir.  Bu çalışmada, Türkiye’de COVID-19 salgını süresince uygulanan sosyal destek programlarının hedef kitlesi, amacı, uygulama süreci hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

Downloads

Published

19.05.2020