Supra-Aortik Varyasyonlara Bağlı Vertebral Stent Kompresyonu: Olgu Sunumu

Authors

  • İzzet Ökçesiz Erciyes Üniversitesi
  • Ezgi Mezgitli
  • Halil Dönmez
  • Özgür Karabıyık

Abstract

Vertebral arter varyasyonları nadir görülen gelişimsel anomalilerdir. Bu varyasyonlar genellikle asemptomatik olmakla birlikte; disseksiyon, intrakraniyal anevrizma gibi patolojilere yatkınlık oluşturabildiği bilinmektedir. Bu varyasyonların varlığı, tedavi planını ve endovasküler/cerrahi yaklaşımı etkileyebilmektedir. Olgumuzda aberran sağ subklavian artere eşlik eden bilateral vertebral arter varyasyonları sunulmuş olup; sağ vertebral arterde anormal orijin ve yüksek foraminal giriş varyasyonu izlenmiştir. Bu varyasyon zemininde, sağ vertebral arterin foraminal segmenti düzeyinde semptomatik  disseksiyon gelişmiş ve tedavi için endovasküler yolla metalik stent yerleştirilmiştir. Takip sürecinde stent komprese olmuştur. Fonksiyonel vasküler anatomide anormal vasküler orijin, dallanma ve seyir varlığı; hastalık görülme sıklığını ve yapılan tedavinin sonucunu önemli ölçüde etkilemektedir.

Downloads

Additional Files

Published

22.05.2021