Anksiyetik Bir Kindler Sendromlu Hastada Gömülü Yirmilik Diş Çekimi için Sedasyon Uygulaması; Nadir Bir Olgu Sunumu

Authors

  • Mehmet Emin Toprak gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi ağız diş ve çene cerrahisi anabilimdalı
  • Necmiye Şengel
  • Mustafa Sancar Ataç Gazi University Faculty of Dentistry

Abstract

Epidermolizis büllosa (EB), epitelyal ya da bazal membran bütünlüğünü sağlayan proteinlerdeki mutasyonlardan kaynaklanan kalıtsal mekano-büllöz deri bozukluğu hastalığıdır. Klinik subtipleri; EB simpleks, jonksiyonel EB ve distrofik EB’dir. EB ‘nin son sınıflandırmasına Kindler sendromu (KS) da EB’nin spesifik bir formu olarak eklenmiştir. KS; tramva kaynaklı bül oluşumu, ilerleyici deri atrofisi ve poikilodermanın görüldüğü nadir bir genodermatozdur.  Bu olgu sunumunda ileri derecedeki anksiyetesinden dolayı intavenöz sedasyon altında gömülü yirmilik diş çekimi yapılan KS’li hastanın multidisipliner tedavisi ve klinik yaklaşımından bahsedilmiştir.KS hastalarda diş tedavilerinin yapılabilmesi ve bül oluşumuna sebep olacak travmalardan kaçınmak için sedasyon gibi anestezi teknikleri gerekebilmektedir.  Diş hekimleri ve anestezi uzmanları bu sendromun bulguları ve yapılacak işlemi etkileyen yönleri konusunda bilgili olmalı ve tedavi planlaması komplikasyonları minimuma indirecek şekilde yapılmalıdır.

Author Biographies

Mehmet Emin Toprak, gazi üniversitesi diş hekimliği fakültesi ağız diş ve çene cerrahisi anabilimdalı

Gazi University faculty of dentistry department of Oral and Maxillofacial Surgery (Specialist Dr,PhD)

Mustafa Sancar Ataç, Gazi University Faculty of Dentistry

Department of Oral and Maxillofacial surgery

Published

04.09.2022