ASSESSMENT OF HIPPOCAMPAL VOLUMES IN INFANTS WITH A HISTORY OF BACTERIAL MENINGITIS

  • Tugcin Bora POLAT
  • Feyzullah ÇETİNKAYA
  • Mine ÇALIŞKAN
  • Cihan DURAN
  • Kutlay KARAMAN
Keywords: Hippocampal Volume, Bacterial Meningitis, Infants

Abstract

ABSTRACT:Purpose: To assess the hippocampal damage that occurs soon after a meningitic episode with a view to obtaining data that might contribute to an understanding of whether such changes were likely to be caused by the meningitis.Materials and Methods: Children under the age of 2 years were enrolled in the study. Hippocampal volumes and T2 relaxation times were measured. The results were compared with those of 12 control subjects undergoing magnetic resonance imaging of the brain for reasons other than epilepsy.Results: Ten of the 26 study infants had hippocampal reduction; six of them had bilateral and four had unilateral hippocampal reduction. Six of the study subjects that had experienced convulsions during the acute stage of meningitis had hippocampal reduction.Conclusion: There is a high prevalence of hippocampal damage in infants with a recent history of bacterial meningitis and this has a strong correlation with convulsions during meningitic episodes. Assessment of hippocampal atrophy in patients with a history of meningitis should warrant a volumetric analysis of the hippocampi with volume correction to identify possible bilateral volume loss.Keywords: Hippocampal Volume, Bacterial Meningitis, InfantsBAKTERİYEL MENENJİT GEÇİRMİS SÜT ÇOCUKLARINDA HİPOKAMPAL HACİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİÖZ:Amaç: Merkezi sinir sistemi enfeksiyonu hikayesi bulunan epilepsi gelismis hastalarda temporal bölge değerlendirilmesi ve hipokampuslarının hacimsel incelenmesi önerilmektedir. Bu çalısmada yakın dönemde menenjit tedavisi görmüs süt çocuklarının hipokampus hacimleri kantitatif olarak değerlendirildi.Gereç ve Yöntem : Menenjit tanısı konulan 2 yas altı 26 olgu çalısmaya alındı. Aynı yas grubu 12 kontrol olgusu hipokampus hacimlerinin kıyaslanması açısından çalısmaya dahil edildi.Bulgular: Yirmialtı olgunun onunda hipokampal küçülme saptandı. Bunlardan altısı çift taraflı, dördü tek taraflı idi. Enfeksiyon döneminde konvülziyon geçiren 12 olgunun altısında çift taraflı üçünde tek taraflı küçülme gözlendi.Sonuç: Hipokampal etkilenme özellikle çocukluk döneminde menenjit geçirmis olgularda enfeksiyon döneminde gelisen komplike nörolojik sorunlarla ve de sıklıkla tedaviye dirençli konvülziyonlarla yakından iliskilidir. Bu hastaların hipokampal değerlendirmesi etkilenmenin sıklıkla her iki hipokampusuda içermesi ve de sıklıkla asimetrik olmayısı ile kantitatif yöntemlerle yapılmalıdır.Anahtar Kelimeler: Hipokampus Hacimi, Bakteriyel Menenjit, Süt Çocukları
Section
Original Research