IMAGING FEATURES OF METASTATIC CALSIFICATION; PULMONARY AND DIFFERENT TISSUE INVOLVEMENT

Main Article Content

Ömer Faruk Topaloğlu
Mustafa Alper Bozkurt
Fatih Ateş
Ayşe Arı
İbrahim Altındaş
Nimet Ersöz Polat
Halil Özer

Abstract

Abstract


 


Metastatic calcification is the accumulation of calcium deposits in various tissues, especially in the lung, as a result of elevated serum calcium levels. Hyperparathyroidism secondary to chronic renal failure is the most common underlying cause. Although poorly defined nodular opacities can be seen on chest radiography, CT is more sensitive in demonstrating findings. Recognition of the imaging findings of the lesions is important to prevent unnecessary further interventional procedures and to plan the treatment. In this article, we aimed to present the imaging findings of metastatic calcification lesions in both lungs in a chronic renal failure patient.


 


Keyword: Metastatic calcification, chronic renal failure, hyperparathyroidism, computed tomography


 


Özet


 


Metastatic kalsifikasyon serum kalsiyum seviyesindeki yükseklik sonucu başta akciğer olmak üzere çeşitli dokularda kalsiyum depozitlerinin birikmesidir. Kronik renal yetmezliğe sekonder hiperparatiroidizm en sık altta yatan nedendir. Chest radiografide poorly defined nodular opacities görülebilse de, BT bulguları göstermede daha duyarlıdır. Lezyonların görüntüleme bulgularının tanınması gereksiz ileri girişimsel işlemleri önlemek ve tedaviyi planlamak için önemlidir. Biz bu yazıda, kronik renal yetmezlik hastasında, her iki akciğerdeki metastatik kalsifikasyon lezyonlarının görüntüleme bulgularını sunmayı amaçladık.


 


Anahtar kelimeler: Metastatik kalsifikasyon, kronik renal yetmezlik, hiperparatiroidizm, bilgisayarlı tomografi

Article Details

Section
Case Report