The Investigation of Patients with ‘’Deep Vein Thrombosis (DVT)’’in Terms of Malignancy

Main Article Content

SUBHAN MAMMADOV

Abstract

ABSTRACT

Cardiovascular diseases are among the most common causes of death in the world and in our country.Venous Thromboembolism (VTE) is the most important cause of mortality after DVT.Survival is worse in patients with cancer diagnosed concomitantly with deep vein thrombosis.However, information on specific malignancies is limited.If the treatment is started after DVT and the etiology is not investigated, new diagnosis malignancy treatment may be delayed and cause mortality, especially in elderly patients.Our patient, 58 years old, was diagnosed with DVT,after  the dvt clinic did not regress and was investigated for malignancy. Left Renal Cell Carcinoma was diagnosed and surgically treated.


 


  ÖZET


Kardiyovasküler hastalıklar dünyada ve  ülkemizde ölümlerin ensık nedenlerindendir.DVT sonrasında Venoz Tromboembolizim (VTE) en önemli mortalite sebebidir. Derin ven trombozu ile eşzamanlı olarak teşhis edilen kanserli hastalarda sağkalım daha kötüdür. Ancak, spesifik maligniteler hakkındaki bilgiler sınırlıdır.DVT  sonrasında tedavi başlayıp etyoloji araştırılmazsa özellikle yaşlı hastalarda yeni tanı malignite tedavisi  geç kalınıp mortaliteye sebeb olabilir.Hastamız 58 yaşında DVT tanısı konulup tedavi verildikten sonra dvt kliniği gerilemeyip malignite yönünden araştırırken Sol Renal Hücreli Karsinom tanısı konulup cerrahi tedavi edilmiştir.


 

Article Details

Section
Case Report