Granulomatöz Polianjiitis Tanısı Alan Hastada Eş Zamanlı Covid-19 ve Hızlı İlerleyen Glomerulonefrit Yönetimi Olgu Sunumu Eş Zamanlı Covid-19 ve Hızlı İlerleyen Glomerulonefrit Yönetimi Olgu Sunumu

Main Article Content

Demet Baş
Hamit Küçük

Abstract

Granülomatöz polianjitis (GPA), solunum yollarını ve böbreği etkileyen sistemik nekrotizan granülomatöz bir vaskülittir.Küçük ve orta çaplı arterler tutulur. ANCA ilişkili vaskülitlerden biridir ve karakteristik patolojik bulgusu granülom oluşumudur. Ana semptomlar ateş, halsizlik, terleme, kilo kaybı, miyalji ve artraljidir. Solunum yolu, akciğer, böbrek, deri ve periferik sinir tutulumu görülür. Pulmoner yetmezlik, böbrek yetmezliği, enfeksiyon ve tedavi yan etkileri en sık gözlenen ölüm nedenleridir.


Son zamanlarda koronavirüs hastalığı-19 (COVID-19) salgını devam ederken, vaskülit hastalarında COVID-19 tedavisi ve hastalığın nasıl ilerleyeceği ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır. COVID-19 enfeksiyonu sırasında immünsüpresif tedaviye nasıl devam edileceğine dair bilgiler de yeterince açık değildir


Burada yeni GPA tanısı konulduktan sonra metilprednizolon ve siklofosfamid ile indüksiyon tedavisi sırasında COVID-19 ile enfekte olan,  COVID-19 tedavisi alırken bile immünsüpresif tedavisine devam edildiğinde klinik olarak belirgin düzelme gözlenen hastamız bir olgu halinde sunulmuştur.


 

Article Details

Section
Case Report