Erektil disfonksiyon, Koroner arter hastalığı ve Fiziksel aktivite ilişkisi

Main Article Content

Ali Atan
Fazlı Polat

Abstract

Abstract:


Penil erection is a complex neurovascular process in which physical and psychological factors are effective. Erectile dysfunction is defined as the inability to initiate or maintain sufficient penile erection for sexual performance. The risk factors for erectile dysfunction are advanced age, smoking, diabetes mellitus, dyslipidemia, hypertension, overweight-obesity and lack of exercise. It has been established that erectile dysfunction is an early manifestation of endothelial dysfunction and precedes coronary artery disease. This is explained by the artery diameter hypothesis. Physical activity plays a role to prevent and to treat erectile dysfunction, and to enhance the effect of medical treatment.


Key words: physical activity, erectile dyfunction, coronary artery disease


 


 


Özet:


Ereksiyon fiziksel ve psikolojik faktörlerin etkili olduğu kompleks nörovasküler bir süreçtir. Erektil disfonksiyon cinsel performans için yeterli penil ereksiyonu başlatamama veya devam ettirememe olarak tanımlanır. Erektil disfonksiyon oluşmasında etkili olduğu bilinen risk faktörleri ileri yaş, sigara kullanımı, diyabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon, aşırı kilo-obezite ve egzersiz yokluğudur. Erektil disfonksiyonun endotel fonksiyon bozukluğunun erken bir tezahürü olduğu ve koroner arter hastalığından önce meydana geldiği saptanmıştır. Bu arter çapı hipotezi ile açıklanmaktadır. Fiziksel aktivite ereksiyon bozukluğunu önleyici, tedavi edici ve medikal tedavinin etkisini arttırıcı bir rol oynamaktadır.


Anahtar kelimeler: fiziksel aktivite, erektil disfonksiyon, koroner arter hastalığı

Article Details

Section
Literature Review With Cases