Vol 28, No 3 (2017)

Gazi Medical Journal

Table of Contents

Original Research

Zayıf Yapılı Bireylerde Meme Onarımı için Transvers Miyokutanöz Grasilis Flebinin Doku Yeterliliğinin Değerlendirilmesi PDF (Türkçe)
Billur Sezgin, Serhan Tuncer, Özlem Hilal Çağlayan, Kırdar Güney, Kemal Fındıkçıoğlu, Mehmet Sühan Ayhan
Severe IUGR and Long Duration of Antibiotic Treatment may Overcome the Benefits of Appropriate Feeeding Strategies to Prevent Necrotising Enterocolitis PDF
Selma Aktaş, Ebru Kazancı, Sezin Ünal, Nilgün Altuntas, Ferit Kulalı, Ebru Ergenekon, Canan Türkyılmaz, İbrahim Murat Hirfanoglu, Esra Önal, Esin Koç, Yıldız Atalay
Erken Evre İnvaziv Duktal Karsinomlu Hastalara Cerrahi Uygulamalarımız PDF
Kazım Özçelik, Oktay Karakose, İsmail Zihni, Hüseyin Pülat, Hüseyin Eken, Hasan Erol
Second Malignant Neoplasms in Pediatric Oncology Patients: A Single Center Experience PDF
Hikmet Gülşah Tanyıldız, Şule Yeşil, Sibel Akpinar Tekgunduz, Mehmet Onur Candir, Şule Toprak, Ceyhan Bozkurt, Nazmiye Yüksek, Gürses Şahin, Ulya Ertem
Impact of Pulmonary Embolism on Acute Chronic Obstructive Pulmonary Disease Exacerbation PDF
Murat Türk, Fatma Yıldırım, Nurgül Sevimli, Nurdan Köktürk
The Electroencephalogram in Learning Disability: Special Emphasis on Interictal Epileptiform Discharges PDF
Ebru Arhan, Esra Güney, Ayşe Bulan, Selen Karalök, Serap Teber, Alev Güven, Aydan Değerliyurt
Otoimmün Hepatit Hastalarında Tek Merkez Tedavi Deneyimi PDF (Türkçe)
Osman Sütçüoğlu, Zeynep Gök Sargın, Naser Alizadeh Haghighi, Selma Demirbaş Yüceldi, Ali Karataş, İbrahim Koral Önal, Şükrü Dumlu, Seren Özenirler, Mehmet Cindoruk, İbrahim Doğan, Tarkan Karakan, Mehmet Arhan, Mehmet İbiş
Anatomi Eğitiminde Radyolojik ve Klinik Anatominin Yeri: Öğrenci Görüşleri PDF (Türkçe)
İsmail Nadir Gülekon
Kronik Cep Telefonu Radyasyonu ve Koruma Amaçlı Uygulanan Melatoninin Ovaryuma Etkisi PDF (Türkçe)
Sinem Yücel, Gülnur Take Kaplanoğlu, İskender Kaplanoğlu, Bahriye Sirav Aral, Cemile Merve Seymen
Assessment of Nutritional Status and Metabolic Syndrome in Peritoneal Dialysis Patients: A Pilot Study PDF
Nilüfer Acar Tek, Nevin Şanlıer, Gamze Akbulut, Kürşad Öneç, Yasemin Erten
Effect of Pack-Year of Cigarette Smoking on Erythrocyte Parameters and Glucose Level Among Healthy Males PDF
Osamah Awad Ahmed
Diagnosis of the Genomic Imprinting Diseases by the Usage of Conventional and Molecular Analyses PDF
Ayşegül Öztürk Kaymak, Meral Yirmibeş Karaoğuz, Kıvılcım Gücüyener, Emriye Ferda Perçin

Case Report

Should Flexible Ureterorenoscopy be the First-line Treatment Option for Renal Calculi? PDF
Zafer Türkyılmaz, Kaan Sönmez, Ramazan Karabulut, Fazli Polat, Süleyman Yeşil, Sibel Eryilmaz, Vokhid Tairov, Abdullah Can Başaklar
Anatomic Variations of the Hand Extensor Muscle Tendons PDF
Yadigar Kastamoni Yaşar, Afitap Anıl, Feza Anıl, Menekşe Kastamoni, Tuncay Peker
Anesthetic Management of a Patient with Pompe Disease: Our Experiment PDF
Ayşe Hande Arpacı, Ozan Kaan Venedik
Synchronous Breast and Abdominal Fibromatosis: A Rare Case PDF
Ömer Karahan, Meryem İlkay Eren Karanis, Hande Köksal
A Rarely Seen Pathology in Breast Masses: Malignant Melanoma PDF
Hande Köksal, Ersin Turan, İlknur Küçükosmanoğlu, Arif Atay, Mustafa Karaağaç, Meryem İlkay Eren Karanis, Osman Doğru
Primary Squamous Cell Carcinoma of the Breast: A Case Report PDF
Hande Köksal, Meryem İlkay Eren Karanis, Ersin Turan, Süleyman Said Kökçam, Osman Doğru
Breast Cancer Metastasis Mimicking Cholangiocarcinoma: A Case Report PDF
Hasan Bostanci, Mahir Nasirov, Cagri Ahmet Buyukkasap, Kursat Dikmen, Hande Koksal, Mustafa Kerem
Yabancı Cisim Yutma Sonucu Gelişen İleus: Olgu Sunumu PDF
Hüseyin Pulat, Sedat Damar, İsmail Zihni, Kazım Çağlar Özçelik, Hüseyin Eken, Oktay Karaköse
Tuboovaryan Abse Kliniği ile Prezente, İleuma İnvaze Rahim İçi Aracın İzlendiği Nadir Bir Olgu Sunumu PDF (Türkçe)
Sezin Ertürk Aksakal, Füsun Bocutoğlu, Şadıman Kıykaç Altınbaş, Çağatayhan Öztürk, Bülent Yirci, Bülent Dede, İnci Kahyaoğlu, Ömer Lütfi Tapısız
Postmenopozal Tubo Ovaryan Abse ile Prezente Olan Seröz Over Karsinomu Olgusu PDF (Türkçe)
Sezin Ertürk Aksakal, Füsun Bocutoğlu, Şadıman Kıykaç Altınbaş, Erhan Demirdağ, Ali Rıza Doğan, Betül Zuhal Işıkdoğan, İnci Kahyaoğlu, Ömer Lütfi Tapısız
Enoxaparin-associated Spontaneous Breast Haematoma in Elderly with Chronic Kidney Disease: A Case Report PDF
Siti Salwa Shokri, Firdaus Hayati, Aishath Azna Ali, Suraya Othman, Nor Faezan Abdul Rashid, Shahrun Niza Abdullah Suhaimi

Literature Review With Cases

Second Branchial Anomalies in Children and Literature Review PDF
Ramazan Karabulut, Kaan Sönmez, Zafer Türkyılmaz, Abdullah Can Basaklar


ISSN: 2147-2092