Gazi Medical Journal http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ Gazi University Medical Journal en-US Gazi Medical Journal 1300-056X <p>All opinions and reports within the articles that are published in the Gazi Medical Journal are the personal opinions of author(s). Gazi University, Editors and the publisher do not accept any responsibility for these articles. The journal is printed on acid-free paper.</p> Comparison of RT-qPCR and RT-Digital PCR for Detection and Quantification of BCR-ABL1 Transcripts in Chronic Myeloid Leukemia http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/2226 <p><strong>Aim: </strong>Chronic myeloid leukemia (CML) is a hematological malignancy in the group of myeloproliferative neoplasms.Philadelphia chromosome, t(9;22)(q34;q11), results in the BCR/ABL1 fusion gene. The Philadelphia chromosome could be detected in almost all CML cases.RT-qPCR method is still the most commonly used method for monitoring BCR/ABL1 fusion.RT-digital PCR method is an alternative in quantitative measurement of BCR-ABL1 fusion, but there is not enough information in the literature yet. It was planned to evaluate and compare of RT-qPCR and RT-digital PCR for detection and quantification of BCR-ABL1 transcripts in CML.</p> <p><strong>Materials and Methods:</strong>Totaly, 39CML patients were performed.Total RNA was extracted with RNA extraction kit (QIAamp RNA Blood Mini Kit). Qiagene Rotor-Gene-Q system was used for RT-qPCR method and QX200™ Droplet Digital™ PCR (ddPCR™) system was used for RT-digital PCR testing.</p> <p><strong>Results:</strong>There was significant difference between the groups in the BCR-ABL1/ABL comparison of the samples (p=0.017) (Table 1).</p> <p><strong>Conclusion:</strong>Although the significant difference between RT-digital PCR and RT-qPCR in detection and quantification of BCR-ABL1 transcripts in CML, RT-digital PCR is not more sensitive in all samples. Therefore, further research is needed to obtain a clear understanding of the effectiveness of RT-digital PCR.</p> Taha Bahsi Haktan Bağış Erdem Copyright (c) 2019 Gazi Medical Journal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-11-23 2019-11-23 30 4A Anterior Komissür Mikrocerrahi Nöroanatomisi http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/2127 <p><strong>Amaç:</strong> Anterior komissür her iki hemisferdeki frontal, temporal ve oksipital bölgeleri birbirine bağlayan kommissürel bir liftir. Bu çalışmada amacımız anterior komissürü ve segmentlerini ak madde diseksiyonu tekniği ile ortaya koyabilmektir.</p> <p><strong>Materyal-Metot: </strong>Çalışmamız fikse edilmiş 8 insan kaynaklı kadavratik hemisferde gerçekleştirildi. Cerrahi mikroskop altında, Kligler’in ak madde diseksiyon tekniği kullanıldı.</p> <p><strong>Bulgular:</strong> Anterior komissür lateral ve medial yüzeyden kademeli olarak diseke edildi. Medial yüzeyde, korpus kallosum rostrumun inferior ve posteriorunda yerleşmiştir. 3. ventrikülün de anterior sınırını oluşturmaktadır. Lateral yüzeyden diseke ettiğimizde ise lentiform çekirdeğin anterior tabanında oblik olarak yerleşmiştir. Anterior komissürün, gövde, anterior ve posterior bacak, temporal ve oksipital lifler olmak üzere 5 segmenti bulunmaktadır.</p> <p><strong>Tartışma:</strong> Bikomissürel hat olarak bilinen anterior-posterior komissür hattı fonksiyonel cerrahi için vazgeçilmezidir. Epilepsi cerrahisinde kullanılan bir teknik olan kallosotomi sonrasında halen dirençli nöbetlerin devam ettiği bazı vakalar görülmüştür. Bunun sebebinin anterior komissür olduğu ve bu nedenle kallosotomi cerrahisi esnasında anterior komissürün de tahrip edilmesi gerektiği vurgulanmıştır.</p> <p><strong>Sonuç:</strong> Ak madde çalışmaları beynin derin yapılarını çok daha anlayabilmemize yardımcı olmuştur. Böylelikle intraaksiyel cerrahileri daha güvenli bir biçimde yapıp, sağlam nöral dokuya daha nazik davranabilmekteyiz.</p> Serhat Şevki Baydın Hüseyin Biçeroğlu Copyright (c) 2019 Gazi Medical Journal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-11-23 2019-11-23 30 4A Buried/Trapped Penis in a 14 Years Old Circumcised Obese Adolescent http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/2214 <p>A concealed penis is an inconspicuous phallus that can be categorized into three subgroups: buried penis, webbed penis, and trapped penis. We report an obese adolescent&nbsp; buried/trapped penis with paraphimotic scar tissue due to previous circumscision in this case presentation.</p> Cem Kaya Zafer Turkyılmaz Ramazan KARABULUT Kaan Sonmez Copyright (c) 2019 Gazi Medical Journal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-11-23 2019-11-23 30 4A Nadir Bir Bakteriyemi Etkeni: Granulicatella adiacens http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/2137 <p><em>Granulicatella adiacens</em>, oral, ürogenital ve gastrointestinal florada bulunan, nadiren enfeksiyon etkeni olarak saptanan bir bakteridir. Çoğunlukla immün-düşkün hastalarda enfeksiyon oluşturmaktadır. Rutin kültürlerde zor ve yavaş üremesi izolasyonunu zorlaştırmaktadır. Bu makalede, <em>G.adiacens</em> bakteriyemili bir olgu sunulmuştur.</p> A.Hande Türk Ebru Evren Ebru Us Z.Ceren Karahan Copyright (c) 2019 Gazi Medical Journal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-11-23 2019-11-23 30 4A 2. Genetikte Güncel Tedaviler Sempozyumu http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/2253 <p>..</p> Mehmet Ali Ergün, MD, PhD Copyright (c) 2019 Gazi Medical Journal https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2019-11-23 2019-11-23 30 4A