Dyke-Davidoff-Masson Sendromu: Olgu Sunumu

  • Ruhsen Ocal Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ABD
  • Eda Derle Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ABD
  • Seda Kibaroğlu Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ABD
  • Muhteşem Ağıldere Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi RadyodiagnostikABD
  • Ufuk Can Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ABD

Abstract

Dyke-Davidoff-Masson Sendromu, nöbet, fasiyal asimetri, karşı taraf ekstremitede kuvvetsizlik veya uyuşma ve mental retardasyon ile karakterizedir. Tek taraflı serebral volüm kaybı ve bununla ilişkili kafatasında kalınlaşma, frontal sinüs ve mastoid sinüslerde havalanma artışı, ventriküler asimetri gibi tipik radyolojik özellikleri vardır. Biz burada 46 yaşında nöbet, sağ hemiparezi, hemiatrofi ve mental retardasyonla karakterize bir vaka sunuyoruz. 

Author Biographies

Ruhsen Ocal, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ABD
Neurology
Eda Derle, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ABD
neurology
Seda Kibaroğlu, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ABD
neurology
Muhteşem Ağıldere, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi RadyodiagnostikABD
Radyoloji
Ufuk Can, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji ABD
neurology

References

Dyke CG, Davidoff LM, Masson CB. Cerebral hemiatrophy with homolateral hypertrohy of the skull and sinuses. Surg Gyn Obstet 1933;57:588-600.

Coskun O, Kanatlı Y, Ergun U, İnan LE. Geç başlangıçlı epilepsi ile başvuran bir olguda Dyke-Davidoff-Masson sendromu. Epilepsi 2002;8:110-2.

Winkler DT, Probst A, Weggman W, Tolnay M. Dyke Davidoff Mason syndrome with crossed cerebellar atrophy : an old disease in a new millenium. Neuropathol Appl Neurobiol 2001;27:403-5.

Aguiar PH, Liu CW, Leitão H, Issa F, Lepski G, Figueiredo EG, Gomes-Pinto F, Marino Júnior R. MR and CT imaging in the Dyke-Davidoff-Masson syndrome. Report of three cases and contribution to pathogenesis and differential diagnosis. Arq Neuropsiquiatr 1998;56:803-7.

Tasdemir HA, Incesu L, Yazıcıoglu AK, Belet U, Gungor L. Dyke-Davidoff-Masson syndrome. Clin Imaging 2002;26:13-7.

Paudel K, Venugopal A. Dyke-davidoff-masson syndrome. JNMA J Nepal Med Assoc 2013;52:272-4.

Shrestha B. Acquired cerebral hemiatrophy: Dyke-Davidoff-Masson Syndrome- a case report. Turk Neurosurg 2013;23:117-21.

Singh P, Sagar K, Ahluwalia A. Dyke-Davidoff-Masson syndrome: Classical imaging findings. J Pediatr Neurosci 2010;5:124-5.

Published
2013-12-29