Atipik Yerleşimli Bir Warthin Tümörü Olgusu

Authors

  • Mehmet Düzlü Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim dalı
  • Sami Gümüs Beyşehir Devlet Hastanesi, Konya
  • Hakan Tutar Gazi Üniversitesi, Ankara
  • Recep Karamert Gazi Üniversitesi, Ankara
  • Raşit Cevizci Medipol Üniversitesi, İstanbul
  • Pembe Oltulu Numune Devlet Hastanesi, Konya

Abstract

Papiller kistadenoma lenfomatozum (Warthin tümörü) parotis bezi kaynaklı benign bir tükrük bezi neoplazisidir. Genellikle parotis bezi kuyruğunda yerleşik olan ve yavaş büyüme şekli gösteren bu tümör nadiren parotis bezi dışında; servikal lenf nodlarında ve minör tükrük bezlerinde de görülebilir. Biz de bu yazıda atipik yerleşimli bir warthin tümörü olgusunu sunduk. Kırk yaşında herhangi başka bir sağlık problemi bulunmayan erkek hasta sağ çene köşesinin altında yerleşik kitle nedeniyle kliniğimize başvurdu. Yapılan fizik muayene ve görüntüleme sonrası servikal lenfadenopati ön tanısı ile eksizyonel biyopsi yapıldı. Histopatolojik görünümü warthin tümörü olarak yorumlandı. Postoperatif takiplerinde nüks ya da komplikasyon izlenmedi. Bu vakayı sunarak warthin tümörünün parotis bezi dışında boyunda herhangi başka bir lokalizasyonda da karşımıza çıkabileceği ve servikal bölgeye yerleşik kitlelere yaklaşımda akılda tutulması gerektiğini vurgulamak istedik.    

Author Biographies

Mehmet Düzlü, Gazi Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim dalı

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Sami Gümüs, Beyşehir Devlet Hastanesi, Konya

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği

Hakan Tutar, Gazi Üniversitesi, Ankara

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Recep Karamert, Gazi Üniversitesi, Ankara

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Raşit Cevizci, Medipol Üniversitesi, İstanbul

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Pembe Oltulu, Numune Devlet Hastanesi, Konya

Patoloji Bölümü

References

Tian Z, Li L, Wang L, Hu Y, Li J. Salivary gland neoplasms in oral and maxillofacial regions: a 23-year retrospective study of 6982 cases in an eastern Chinese population. Int J Oral Maxillofac Surg 2010;39: 235-42.

Chapnik JS. The controversy of Warthin’s tumor. Laryngoscope 1983; 93: 695-716.

Naujoks C, Sproll C, Singh DD, Heikaus S, Depprich R, Kübler NR et al. Bilateral multifocal Warthin's tumors in upper neck lymph nodes. Report of a case and brief review of the literature. Head Face Med. 2012; 3: 8-11.

Maiorano E, Lo Muzio L, Favia G, Piattelli A. Warthin's tumour: a study of 78 cases with emphasis on bilaterality, multifocality and association with other malignancies. Oral Oncol. 2002; 38: 35-40.

Teymoortash A, Krasnewicz Y, Werner JA. Clinical features of cystadenolymphoma (Warthin’s tumor) of the parotid gland: a retrospective comparative study of 96 cases. Oral Oncol 2006; 42: 569-73.

Singer MI, Applebaum EL, Loy KD. Heterotopic salivary tissue in the neck. Laryngoscope 1979; 89: 1772-8.

Snyderman C, Johnson JT, Barnes EL. Extraparotid Warthin’s tumor. Otolaryngol Head Neck Surg 1986; 94: 169-75.

Yusuf Kızıl, Utku Aydil, Özgür Ekinci, Alper Dilci, Ahmet Köybaşıoğlu, Mehmet Düzlü et al. Salivary gland tumors in Turkey: demographic features and histopathological distribution of 510 patients. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery 2013; 65: 112-20.

Warthin A. Papillary cystadenoma lymphomatosum. J Cancer Res 1929, 13: 116-25.

Faur A, Lazăr E, Cornianu M, Dema A, Vidita CG, Găluşcan A. Rom J Warthin tumor: a curious entity--case reports and review of literature. Morphol Embryol. 2009;50: 269-73.

Honda K, Kashima K, Daa T, Yokoyama S, Nakayama I. Clonal analysis of the epithelial component of Warthin’s tumor. Hum Pathol 2000; 31: 1377-80.

Seifert G. Tumour-like lesions of the salivary glands. The new WHO classification. Pathol Res Pract 1992; 188: 836-46.

Peter Klussmann J, Wittekindt C, Florian Preuss S, Al Attab A, Schroeder U, Guntinas-Lichius O. High risk for bilateral Warthin tumor in heavy smokers–review of 185 cases. Acta Otolaryngol 2006; 126: 1213-7.

Seifert G, Bull HG, Donath K. Histologic subclassification of the cystadenolymphoma of the parotid gland. Analysis of 275 cases. Virchows Arch A Pathol Anat Histol 1980; 388: 13-38.

Ellis GL. Lymphoid lesions of salivary glands: malignant and benign. Med Oral Med Patol Oral Cir Bucal 2007;12: 479-85.

Veder LL, Kerrebijn JD, Smedts FM, den Bakker MA. Diagnostic accuracy of fine-needle aspiration cytology in Warthin tumors. Head Neck 2010; 32: 1635-40.

Viguer JM, Vicandi B, Jimenez-Heffernan JA, Lopez-Ferrer P, Gonzalez- Peramato P, Castillo C. Role of fine needle aspiration cytology in the diagnosis and management of Warthin’s tumour of the salivary glands. Cytopathology 2010; 21: 164-9.

Rodgers GK, Felder H, Yunis EJ. Pleomorphic adenoma of cervical heterotopic salivary gland tissue: case report and review of neoplasms arising in cervical heterotopic salivary gland tissue. Otolaryngol Head Neck Surg 1991; 104: 533-6.

Published

2014-07-24

How to Cite

Düzlü, M., Gümüs, S., Tutar, H., Karamert, R., Cevizci, R., & Oltulu, P. (2014). Atipik Yerleşimli Bir Warthin Tümörü Olgusu. Gazi Medical Journal, 25(3). Retrieved from http://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php/GMJ/article/view/978

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>