Zile Devlet Hastanesi Acil Servisine Başvuran İntoksikasyon Hastalarının Değerlendirilmesi

  • Nejla Mendil Erdogan
  • Mustafa Uğuz
  • Serdar Kaymak

Abstract

Amaç: Bu çalışmada Zile Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında intoksikasyon nedeniyle başvuran ve genel yoğun bakım ünitesinde yatarak takip edilen çocuk ve erişkin hastaların demografik özellikleri, etyolojisi ve prognozunu incelenmeyi amaçladık.Yöntemler: 01 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 tarihleri arasında Zile Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurarak yoğun bakım ünitesinde yatırılarak tedavi edilen intoksikasyon olguları çalışmaya alındı. Vakaların klinik, laboratuar, demografik özellikleri ve zehirlenme tipleri retrospektif olarak incelendi.Bulgular: Çalışmaya toplam 31 olgu alındı. Vakaların 19’ u (%61,3) kadın 12’ si (%38,7) erkekti. Hastaların yaş ortalaması 26,61±1,41 (16-38) idi. İntoksikasyon sebebi olarak olguların 19’unda ilaç, 6’sında CO, 2’sinde organofosfat, 4’ünde mantar zehirlenmesi tesbit edildi. İntihar girişiminde bulunanların oranı yalnız olan gençlerde, kadınlarda, kalabalık ailelerde, ilçe merkezinde oturanlarda ve ilköğretim mezunlarında yüksekti.Sonuç: Bu retrospektif değerlendirme ile yoğun bakımımızda sıkça karşılaştığımız intoksikasyon olgularında hasta profilini ortaya koyarak genel bir bakış açısına sahip olmaktayız.

References

Hojer J, Baehrendtz S, Hojer J. Benzodiazepine poisoning: experience of 702 admissions to an intensive care unit during a 14-year period. J Intern Med 1989; 226: 117-22.

Camidge DR, Wood RJ, Bateman DN. The epidemiology of self-poisoning in the UK. Br J Clin Pharmacol 2003; 56: 613-9.

Hawton K, Fagg J. Trends in deliberate self-poisoning and self-injury in Oxford. BMJ 1992; 304: 1409-11.

Nkhoma ET, Ed Hsu C, Hunt VI, Harris AM. Detecting spatiotemporal clusters of accidental poisoning mortality among Texas counties. U.S. 1980-2001. Int J Health Geogr 2004; 3: 25.

Gabor D, Kelen J, Stapczynski S. In Tintinally JE, editor. Emergency Medicine. A Comprehensive Study Guide. 6th ed. New York: McGraw Hill; 2004. p.1015-22.

Pekdemir M, Kavalcı C, Durukan P, Yıldız M. Acil servisimize başvuran zehirlenme olgularının değerlendirilmesi. Acil Tıp Dergisi 2002; 2: 36-40.

Pinar A, Fowler J, Bond GR. Acute poisoning in Izmir, Turkey a pilot epidemiologic study. J Toxicol Clin Toxicol 1993; 31: 593-601.

Göksu S, Yıldırım C, Kocaoğlu H, Tutak A, Öner U. Characteristics of acute adult poisoning in Gaziantep, Turkey. J Toxicol Clin Toxicol 2002; 40: 833-7.

Soori H. Developmental risk factors for unintentional childhood poisoning. Saudi Med J, 2001; 22: 227-30.

Şahin İ, Onbaşı K, Eminov L, Gökdeniz E, Üstün Y. Retrospective analyse of poisoning cases applying to the emergency service. MN Klinik Bilimler ve Doktor 2003; 9: 17-21.

Kaya S, Kararmaz A, Karaman H, Turhanoğlu S. The retrospective analyse of poisoning cases in intensive care unit. Dicle Tıp Dergisi 2006; 33: 242-4.

Gündüz A, Kesen J, Topbaş M, Narcı H, Yandı M. Analysis of suicidal poisoning patients presented to emergency department. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2004; 3: 234-42.

Yağan Ö, Akan B, Erdem D, Albayrak D, Bilal B, Göğüş N. The retrospective analysis of the acute poisoning cases applying to the emergency unit in one year. Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2009; 43: 60-4.

Ceyhun GA, Ceyhun B. The use of suicide probability scale in high school and university students in Turkey. Klinik Psikiyatri 2003; 6: 217-24.

Kavalcı C, Durukan P, Çevik Y, Özer M, İkizceli İ. Zehirlenme Olgularının Analizi: Yeni Bir Hastanenin Bir Yıllık Deneyimi. Turk J Emerg Med 2006; 6: 163-6.

Akkose S, Bulut M, Armagan E, Cebicci H, Fedakar R. Acute poisoning in adults in the years 1996 2001 treated in the Uludag University Hospital, Marmara Region, Turkey. Clin Toxicol 2005; 43: 105-9.

Deniz T, Kandiş H, Saygun M, Büyükkoçak Ü, Ülger H, Karakuş A. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran zehirlenme olgularının analizi. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2009; 11: 15-20.

Arıcı A, Demir Ö, Kaplan YC, Tunçok Y. Antidepressant poisonings reported to the Dokuz Eylül University drug and poison information center. Akademik Acil Tıp Dergisi 2008; 7: 23-9.

Akkas M, Coşkun F, Ulu N, Sivri B. An epidemiologic al evaluation of 1098 acute poisoning cases from Turkey. Vet Hum Toxicol 2004; 46: 213-5.

Thanacoody HK, Thomas SH. Antidepressant poisoning. Clin Med 2003; 3: 114-8.

Özköse Z, Ayoğlu F. Etiological and demographical characteristics of acute adult poisoning in Ankara, Turkey. Hum Exp Toxicol 1999; 18: 614-8.

Karakaya A, Vural M. Acute poisoning admissions in one of the hospital in Ankara. Human Toxicol 1985; 4: 323-6.

Bronstein AC, Spyker DA, Cantilena LR Jr, Green JL, Rumack BH, Heard SE; American Association of Poison Control Centers.2007 Annual Report of the American Association of Poison Control Centers' National Poison Data System (NPDS): 25th Annual Report.Clin Toxicol (Phila). 2008; 46:927-1057.

Mert E, Bilgin NG. Demographical, aetiological and clinical characteristics of poisoning in Mersin, Turkey. Hum Exp Toxicol 2006; 25: 217-23.

Liu Y, Wolf LR, Zhu W. Epidemiology of adult poisoning at China Medical University. J Toxicol Clin Toxicol 1997; 35: 175-80.

Kekeç Z, Sözüer EM, Duymaz H, Ökkan S. Evaluation of the patients applied to the ed due to multiple drug poisoning: analysis of 7 years. Türkiye Acil Tıp Dergisi 2005; 5: 69-72.

Ak A, Köstekçi ŞK, Kaya N, Uğur M, Gül M. Evaluation of patients with suicide behavior to emergency department. Adli Psikiyatri Dergisi 2004; 1: 25-32.

Kesebir S, Gülpak D, Noyar AM. The nature of commiting suicide. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3: 88-96.

Suicides by age group Republic of Turkey. Prime Minister State Institute of Statistic; 2005. http://www.tuik.gov.tr ( ulaşım tarihi: 20. 08. 2013)

Demircan A, Keleş A, Gürbüz N, Bildik F, Aygencel SG, Dogan NO, Derinoz O, Akar T. Six-Year Experience of 13823 Cases in a University Emergency Department. Turk J Med Sci 2008; 38: 567-75.

Özcan N, Özcan A, Kaymak Ç. Carbon Monoxide Intoxication: Review. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim 2009; 7: 156-64.

Özdemir Kol İ, Düger C, Gönüllü M. The assesment of cases treated in intensive care unit due to mushroom poisoning. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 26: 119-22.

Tunçok Y. Türkiyede ilaç ve zehir danışma merkezi aktiviteleri. Toksikoloji Dergisi 2003; 1: 3-6.

Akköse S, Fedakar R, Bulut M, Çebiçci H. Epidemiology of poisoning in adults: a 5 year study. Acil Tıp Dergisi 2003; 3: 8-10.

Published
2013-12-29
Section
Original Research