HEPATIC LIPOMA: CT AND MRI FINDINGS

  • Fatih Çelikyay
  • Zekiye Ruken Yüksekkaya Çelikyay
  • Yusuf Ali Öner

Abstract

Hepatic lipomas are rare benign tumours. They are usually asymptomatic regardless of size and are discovered incidentally. In this report computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI) findings of a hepatic lipoma are presented. Since their imaging findings are characteristic and malignant transformation is unusual, further aggressive diagnostic procedures are seldom necessary.Key words: Liver, Lipoma, CT, MRIHEPATİK LİPOM: BT VE MRG BULGULARILipomlar karaciğer benign tümörleri arasında nadiren karşımıza çıkar.  Genellikle boyutlarına bağlı olmaksızın bulgu vermezler ve rastlantısal olarak tanı alırlar. Bu olguda karaciğer lipomunun bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bulguları sunulmaktadır. Karaciğer lipomalarının görüntüleme bulgularının tanı koydurucu olması ve malign dönüşümün nadiren gerçekleşmesi nedeniyle girişimsel tanısal işlemler nadiren gereklidir.Anahtar Kelimeler: Karaciğer, Lipom, BT, MRG