ENDOSCOPIC MANAGEMENT OF A NON-DEFLATING FOLEY CATHETER INCIDENTALLY PLACED IN A DISTAL URETER

  • Mesut Metin Pişkin
  • Özcan Kılıç
  • Atakan Erkılıç
  • Mehmet Kaynar
  • Ümit Özdemir

Abstract

The misplacement of a urethral catheter in a ureter is very rare complication. We report a case of incidental catheterization by urethral route with a 16 F Foley catheter of which the balloon was nondeflated in the distal part of the left ureter in a female patient who was catheterized for voiding cystourethrography and its successful management with endoscopic puncturing of the balloon.Key words: Endoscopic Management, Misplaced Catheterization, Cysto-UrethrographyRASTLANTISAL OLARAK DİSTAL ÜRETERE YERLESEN BALONU İNDİRİLEMEYEN FOLEY KATETERİN ENDOSKOPİK TEDAVİSİÜretral kateterin, üretere rastlantısal yerleşimi nadir karşılaşılan bir komplikasyondur.  Biz, voiding sistoüretrografi için kateterize edilen bayan hastada, üretral yoldan kateterizasyon sırasında rastlantısal olarak sol üreter distaline yerleşen, balonu indirilemeyen, 16 F foley kateter balonunun endoskopik olarak başarılı şekilde indirildiği bir vakayı sunuyoruz.Anahtar Kelimeler: Endoskopik Tedavi, Yanlış Lokalizasyona Kateterizasyon, Sistoüretrografi