İDİYOPATİK SKROTAL KALSİNOZİS

  • Mustafa Sofikerim
  • Abdullah Demirtaş
  • Yunus Emre Yıldırım
  • İbrahim Gülmez

Abstract

Skrotal kalsinozis skrotum dermisinde izlenen kalsifiye nodüllerle karakterize, progresif seyreden benin bir hastalıktır. Genellikle çocukluk ve genç erişkin dönemlerinde görülmektedir. Bu vaka takdiminde kliniğimizde opere edilen 32 yaşında skrotal kalsinozis olgusu ilgili literatür eşliğinde sunulmuştur.Anahtar Kelimeler: Skrotum, Kalsinozis, İdiyopatikIDIOPATHIC SCROTAL CALSINOSISScrotal calcinosis is a benign disease characterized by the appearance of calcific masses within the dermis of the scrotal skin. Scrotal calcinosis is usually seen in childhood and early adulthood. In this case report a 32-year-old patient with scrotal calcinosis operated on in our clinic is discussed along with the relevant literature.Key words: Scrotum, Calcinosis, İdiopathic