Abdominoplastide Gerginlik Azaltıcı Dikişlerin Kullanımındaki Deneyimlerimiz

  • Ali Teoman TELLİOĞLU
  • Tolga ERYILMAZ
  • Emre İNÖZÜ
  • Hülda Rıfat ÖZAKPINAR
  • Mustafa DURGUN

Abstract

Amaç: Abdominoplasti sonrası en sık görülen lokal komplikasyonlar, flep nekrozu, hipertrofik skar gelişimi, seroma ve hematom oluşumudur. Gerginlik azaltıcı dikişler, abdominoplasti sonrası lokal komplikasyonların azaltılması için tanımlanmıştır. Bu çalışmada, abdominoplasti uygulamalarında gerginlik azaltıcı dikişlerin kullanımı ile ilgili deneyimlerimizi aktarmayı amaçladık.Yöntemler: Çalışmaya abdominoplasti ameliyatı uygulanan 19 kadın hasta dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 42 (35-59) idi. Tüm olgularda, abdominoplasti flebi ilerletilirken derin ve yüzeysel fasya arasına gerginlik azaltıcı dikişler uygulandı.Bulgular: Ortalama takip süresi 11 (6-26) aydı. Hastaların hiçbirinde hipertrofik skar, flep nekrozu, enfeksiyon, seroma veya hematom gelişmedi. Bir hastada (%5) orta hatta lokalize minimal yağ nekrozu, bir başka hastada (%5) ise pulmoner emboli meydana geldi. Her iki hasta da sorunsuz olarak iyileşti. Sonuç: Gerginlik azaltıcı dikişler, flep distalinde oluşabilecek iskemiyi azaltarak flep nekrozu ve hipertrofik skar oluşumunu azaltmaktadır. Ayrıca ölü boşluk miktarını azaltarak, seroma veya hematom oluşma riskini azaltmaktadır. Sonuç olarak, ameliyatın normal süresinde bir miktar uzamaya neden olsa da, abdominoplasti olgularında lokal komplikasyonları azaltmak için kullanılabilecek bir yöntemdir.Anahtar Kelimeler: Gerginlik azaltıcı dikişler, abdominoplasti, komplikasyon Our Experience in Progressive Tension Sutures in Abdominoplasty Objective: The most common local complications following abdominoplasty are flap necrosis, hypertrophic scar formation, seroma, and hematoma. Progressive tension sutures were introduced in order to decrease the local complications. In this study, we  present our experience in progressive tension sutures in abdominoplasty patients.Methods: Nineteen female abdominoplasty patients were included in this study. The mean age was 42 years (35-59). The progressive tension sutures were placed from the superficial fascia to the deep fascia as the flap was advanced.Results: The mean follow-up was 11 (6-26) months. No hypertrophic scar formation, flap necrosis, infection, seroma, or hematoma developed. Minimal localized fat necrosis in 1 patient (5%) and pulmonary embolus in 1 patient (5%) occurred. Both patients healed uneventfully.Conclusion: The progressive tension sutures decrease flap necrosis and hypertrophic scarring by preserving the distal flap perfusion. Additionally, it reduces seroma and hematoma formation by reducing the dead space volume. In conclusion, although increasing the operation time, it may be a useful method for decreasing  local complications.Key Words: Progressive tension sutures, abdominoplasty, complication
Section
Original Research