BEBEK ÖLÜM NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  • Seçil Özkan
  • Coşkun Bakar
  • Işıl Maral
  • M.Ali Bumin

Abstract

Amaç:Bebek ölümleri için etkili olan tek bir faktörden söz etmek mümkün değildir. Birçok etken ve olay bebek ölümleri üzerine doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde bebek ölümlerini ve bebek ölümlerini etkileyen faktörleri saptamaktırGereç ve Yöntem: Çalışma Gölbaşı merkez ve köylerinde yapılmıştır. Araştırma nested tipi vaka kontrol çalışmasıdır. Veri toplamak için anket formu kullanılmıştır. Araştırma kapı kapı dolaşılarak, yüz yüze görüşme tekniği ile yapılmıştır. Bebek ölümlerine etkisi olduğu düşünülen faktörler üzerine lojistik regresyon analizi yapılmıştır.Bulgular: Bebek ölümlerine, doğum yeri ve doğumda bulunan kişinin (O.R.1,495,%95 GA.1,561-161,466), bebeklerin sağlık kontrolünden geçme durumunun (O.R.4,481,%95 GA.1,359-14,772), bebeklerin emzirilme durumunun (O.R.42,513,%95 GA.11,833-152,745), annelerin gebelik sayılarının (O.R.1,781,%95 GA.1,561-161,466) ve düşük doğum ağırlığının(O.R.4,715,%95 GA.1,072-20,741) etkili olduğu saptanırken, annelerin eğitim durumları, annelerin gebelik yaşları, bebeklerin cinsiyetlerinin etkili olmadığı saptanmıştır.Sonuç: Bebek ölümleri üzerine birden fazla faktörün etkisi vardır. Bu faktörlerin doğru analiz edilebilmesi bebek ölümlerini önlenmede büyük önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler: Bebek Ölümü, Etkileyen Faktörler, Anne Sütü.A STUDY ON THE CAUSES OF INFANT DEATH ABSTRACT:Purpose: It is not possible to single out any factor in infant deaths: many factors and events have a direct or indirect effect. The aim of our study was to determine infant deaths and the influencing factors in the town ofGölbaşı, Ankara.Materials and Methods: The study was performed in Gölbaşı and the surrounding villages as a nested case-control study. A questionnaire form was used for data collection. The study was conducted by visiting eachhouse and conducting face-to-face interviews. Logistic regression analysis was carried out on the factors thought to be influencing infant deaths.Results: The place of the birth and the person preconditioned for the delivery (OR 1.495, 95% CI 1.561-161.466), the attendance of the infant at healthcare checks (OR 4.481, 95% CI 1.359-14.772), whether the infant was nursed (OR 42.513, 95% CI 11.833-152.745), the number of pregnancies of the mother (OR 1.781, 95% CI 1.561-161.466), and low birth weight (OR 4.715, 95% CI 1.072-20.741) were found to affect infant deaths. The education level of the mother, the age when the mother became pregnant, and the gender of the infant had no significant effect on infant deaths.Conclusion: More than one factor affects infant deaths. Correct analysis of these factors is of importance for preventing infant deaths. Key words: Infant Death, Influencing Factors, Mother’s Milk.
Section
Original Research