MEVSİMSEL ALLERJİK RİNİTTE TOPİKAL AZELASTİN HCL İLE TRİAMSİNOLONE ASETONİDE KULLANIMININ SEMPTOMLAR ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  • Ayşe İriz
  • Hayriye Karabulut
  • Muharrem Dağlı
  • Celil Göçer
  • Engin Dursun
  • Adil Eryılmaz

Abstract

Amaç: Mevsimsel alerjik rinitte intranazal kortikosteroid ve intranazal antihistaminik kullanımı çok yaygındır. Bu çalışma sistemik antihistaminiklekombine kullanılan intranazal Azelastine HCL ve Triamsinolone Acetonid ‘nin mevsimsel alerjik rinit semptomları üzerindeki etkilerinin arastırılması amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Mevsimsel alerjik rinit şikayeti olan ve bu nedenle yapılan prick test sonucu 3 ve 4 pozitif polen alerjisi taspit edilen yaşları 18-45 arasında bulunan 20 hasta çalışmaya alındı. Hatalara sistemik antihistaminik olan Levosetrizin 2-HCL ile beraber yarısına intranazal Azelastine HCL sprey, kalan yarısına da intranazal Triamsinolone Acetonide sprey kullanıldı. Hastaların şikayetleri 1 ay boyunca total semptom skorunu belirleyen bir anket ile günlük olarak değerlendirildi. Tüm hastalara tedaviye başlamadan önce bazal semptom değerlendirilmesi yapıldı.Bulgular: Sonuçta Azelastine nazal spreyin başlangıca göre şikayetleri azaltmadığı hatta artırdığı görüldü. Buna karşılık Triamsinolone Acetonidnazal spreyin semptomlar arasında istatistiksel olarak anlamlı belirgin düzelmeye sebep olduğu gözlenmiştir.Sonuç: Sonuç olarak mevsimsel alerjik rinitli hastaların kliniği üzerindetopikal steroid kullanımının sistemik antihistaminik ve topikal antihistaminik spreyden daha fazla etkili olduğu gözlenmiştir.Anahtar Kelimeler: Allerjik Rinit, Triamsinolone Acetonid, Azalastine HCLTHE EFFECT OF THE USE OF AZELASTINE HCL AND TRIAMCINOLONEACETONIDE ON SYMPTOMS IN PATIENTS WITHSEASONAL ALLERGIC RHINITISABSTRACT:Purpose: The use of antihistamine and topical nasal steroids representsthe cornerstone of the pharmacologic treatment of allergic rhinitis. Antihistaminescan be used topically or orally. This study compared the efficiencyof intranasal azelastine HCl and intranasal triamcinolone acetonideon symptoms in patients with seasonal allergic rhinitis.Materials and Methods: A total 20 adult patients 18-45 years old wereenrolled in the study. Prick test results of all patients were highly positive.All patients took oral levocetirizine 2-HCl, with the first 10 patients taking topical azelastine HCl and the other 10 patients taking topical triamcinolone acetonide. We determined total symptom scores of all patients through daily questionnaires. Analysis of patient based symptom scores and daily symptom scores for the first and last 15 days were evaluated.Results: Azelastine topical spray was ineffective on the symptoms of patientswith seasonal allergic rhinitis. However, topical triamcinolone acetonideachieved greater relief of allergic rhinitis’ symptoms in the first and last 15 days.Conclusion: The use of topical corticosteroids is more effective than that of topical antihistamines.Key words: Allergic Rhinitis, Triamcinolone Acetonide, Azalastine HCl
Section
Original Research