Nadir Bir İntranazal Kitle Olgusu: Dev Orta Konka Bülloza

  • Rıfat Karlı

Abstract

Orta konkanın değişik derecelerdeki pnömatizasyonu olarak tanımlanan konka bülloza nazal pasaj içerisinde lateral nazal duvarın dikkate değer bir anotomik varyasyonudur. Genellikle asemptomatik olmakla birlikte konka büllozanın pnömatizasyonun büyüklüğüne, osteomeatal kompleks ve nazal septumla olan ilişkisine göre semptomatik olabilirler. Burun tıkanıklığı, sinüzit, postnazal akıntı, baş ağrısı, koku almada bozukluk semptomlar arasında sayılabilir. Tanısında anterior rinoskopik muayene, endoskopik muayene ve paranazal sinüs tomografisi yer alır. Tedavisinde endoskopik yöntemle orta konkanın lateral parsiyel rezeksiyonu yeterli ve minimal invazif bir yöntemdir. Buyazıda burun tıkanıklığı ile başvuran ve nazal vestibüle kadar uzanan ilk bakışta malignite şüphesi uyandıran tek taraflı dev konka bülloza olgusu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Lateral nazal duvar, nazal anatomik varyasyon, dev konka bülloza A Rare Case of Intranasal Mass: A Giant Middle Concha Bullosa Concha bullosa, defined as the pneumatization of the middle concha in variable degrees, is a notable anatomic variation of the lateral nasal wall within the nasal passage. Although it is generally asypmtomatic, it may become symptomatic with respect to the size of pneumatization and its relation with the osteomeatal complex and nasal septum. It may cause nasal obstruction, sinusitis, postnasal rainage, headache and olfactory disorders. It may be diagnosed by anterior rhinoscopic or endoscopic examinations and computerized tomography of paranasal sinuses. Endoscopic partial lateral resection of the middle concha is an adequate and minimally invasive method for treatment. In this manuscript, we reported a unilateral giant concha bullosa extending up to the nasal vestibule which presented with nasal obstruction. The lesion had a malignant appearance at first observation. Key Words: Lateral nasal wall, nasal anatomic variation, giant concha bullosa