Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi ile Gösterilen Koroner Arter Stenozu ve Koroner Arter Fistülü

  • Yusuf Sekçoki
  • Beyhan Eryonucu
  • Ömer Çağlar Yılmaz
  • Makbule Nur Kankılıç
  • Necmettin Çolak
  • Ömer Çalık

Abstract

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) kardiyovasküler sistemin değerlendirilmesinde basit, hızlı, güvenilir bir görüntüleme tekniğidir. Altmış dört (64) kesitli multidedektör bilgisayarlı tomografi, kesin ve non-invaziv olarak koroner arterlerin ve mevcut koroner anomalilerin tanımlanmasına izin vermektedir. Koroner arter fistülleri oldukça seyrek görülen konjenital anomalilerdir. Bir veya daha fazla koroner arterin kalp boşlukları veya büyük damarlar ile bağlantısı sonucu oluşur. Genellikle koroner anjiyografi sırasında tesadüfen saptanırlar. Biz bu olgu sunumunda, 49 yaşında, semptomatik, eforla nefes darlığı ve göğüs ağrısı olan ve sol anterior inen koroner arter ile ana pulmoner arter arasında fistül saptanan erkek hastayı sunduk. Hastamızda çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile sol anterior inen koroner arterde koroner arter stenozu ve sol anterior inen koroner arter ile ana pulmoner arter arasındaki fistül görüntülendi.Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı tomografi, koroner kalp hastalığı, koroner arter fistülü Coronary Artery Fistula and Coronary Arterial Stenosis Demonstrated by Multislice Computed Tomography Multislice computed tomography (MSCT) is an easy, fast and reliable imaging technique for evaluation of the car- diovascular system. 64-slice multidetector CT gives an accurate and noninvasive depiction of coronary arteries and presence of anomalous coronary arteries. Coronary artery fistula is a rare congenital anomaly. It is a connection between one or more of the coronary arteries and a cardiac chamber or great vessel. They are usually discovered as an incidental finding at coronary angiography. In this case report we present a 49-year-old man who complained of shortness of breath and chest pain on exertion with left anterior descending artery (LAD)- main pulmonary artery (MPA) fistula. MSCT showed stenosis of left anterior descending coronary artery. There was fistulization of LAD to MPA as well. Key Words: Multislice computed tomography, coronary artery disease, coronary artery fistula