Akrep Sokması Sonucu Gelişen Geçici Kardiyak Disfonksiyon: Olgu Sunumu

  • Filiz EKİCİ
Keywords: akrep sokmasu, geçici kardiyomiyopati

Abstract

Akrep Sokması Sonucu Gelişen Geçici Kardiyak Disfonksiyon: Olgu Sunumu Transient Cardiomyopathy Fallowing Scorpion Envenomation: Case Report