Down Sendromunun Seyrek Bir Bulgusu Kistik Akciğer Hastalığı: Olgu Sunumu

  • Tolga Şen
  • Özlem Güraksın
  • Gülay Gün
  • Nazan Okur
  • Faruk Alpay

Abstract

Down sendromlu olgularda kistik akciğer hastalığının gerçek prevalansı bilinenden daha fazladır. Down sendromlu olgularda akciğer kistlerinin tanımlanması güçtür, bu nedenle bildirilmiş olgu sayısı azdır. Bu makalede kistik akciğer hastalığı olan 16 aylık Down sendromlu olgu sunulmaktadır. Olguda akciğer enfeksiyonu semptomları olmamasına rağmen akciğer radyografisinde görülen iki taraflı infiltrasyonlar için çekilen göğüs tomografisinde akciğerde kistler saptandı. Down sendromlu olgularda subplevral kistlerinin varlığı az bilinen bir konu olması nedeniyle, bu ilişkiye dikkat çekmek istedik. Anahtar Kelimeler: Down sendromu, akciğer kistleriCystic Lung Disease in a 16 Month Old Girl: A Rare Finding of Down SyndromeThe true prevalence of the lung cysts in Down syndrome patients is greater than has been estimated. These cysts were not easily defined and rarely reported in Down syndrome. In this article we presented a 16-month old girl with Down syndrome who had cystic lung disease. The cystic lung disease in our patient was diagnosed by CT imaging of the chest for the evaluation of bilateral infiltrations in her plain radiograph, although she had no symptoms of lung infection. Since the association of Down syndrome with subpleural lung cysts was not a well known subject, we aimed to call attention to the incidence of cystic lung disease in Down syndrome. Key Words: Down syndrome, lung cysts