Nadir Görülen Göğüs Duvarı Deformitesi: Poland Sendromu: Olgu Sunumu

  • Ali Çelik
  • Kerim Tülüce
  • Muhammed Sayan
  • İsmail Cüneyt Kurul

Abstract

Poland Sendromu nadir görülen ve sıklıkla çocukluk döneminde hastanın ailesi tarafından fark edilen göğüs duvarı anomalisidir. Nadiren cerrahi gerektiren bu patolojiler ilerleyen yıllarda fizyolojik ve psikolojik sorunara neden olabilir. Onüç yasında erkek çocuk göğüs duvarı sekil bozukluğu nedeniyle kliniğimize basvurdu. Tetkikler sonrası hastaya Poland Sendromu tanısı konuldu. Operasyon endikasyonu olmayan hasta ailesinin de bilgilendirilmesiyle takibe alındı. Anahtar Kelimeler: Kosta agenezi, sindaktili, pektoral kas yokluğu, kanat skapulaA Rare Chest Wall Deformity; Poland Syndrome: Case ReportPoland Syndrome is a rare chest wall anomaly which is often noticed by the patient’s family in childhood. Physiologic and psychologic problems may develop in the following years but rarely need surgery for this pathology. A 13 year-old boy was admitted to our clinic for chest wall shape defect. After the clinical workup, Poland Syndrome was diagnosed. The patient, who had no indication for operation, is being followed up by informing his family. Key Words: Costa agenesia, syndactyly, pectoral muscle absence, winging scapula