Koroner Anjiyografi Sonrası Gelişen Parsiyel Amnezi: Olgu Sunumu

  • Asuman Çelikbilek
  • Savaş Sarıkaya
  • Aylin Okur
  • Ali Rıza Erbay
Keywords: Koroner anjiyografi, amnezi, oksipital enfarkt

Abstract

Koroner anjiyografi (KAG) sonrası gelişen geçici amneziler literatürde tanımlanmıştır. Bu makalede, KAG sonrası akut izole amnezisi gelişen ve serebral görüntülemede sağ oksipital enfarkt saptanan bir olgu sunulmuştur. 58 yaşında sağ elli erkek hasta, istirahatta olan göğüs ağrısı şikâyeti ile hastanemize başvurdu. Hastaya stabil anjina pektoris ön tanısı ile KAG yapıldı. İşlem sırasında, intra-arteriyel iodiksanol (non-iyonik, dimerik) kontrast madde 300 cc dozunda kullanıldı. İşlemden yaklaşık beş dakika sonra hastada amnezi gelişti. Nörolojik muayenesinde, izole parsiyel retrograd amnezi dışında patoloji saptanmadı. Hastanın amnezisini açıklayacak işleme ait hemodinamik instabilite ve/veya kan parametrelerinde bozukluk saptanmadı. Hastamıza vasküler risk faktörleri taşıdığı için serebral görüntülenme yapıldı. Beyin ve diffüzyon manyetik rezonans görüntülenmede sağ oksipital lobda akut enfarkt izlendi. KAG’den dört saat sonra hastanın amnezisi tamamen düzeldi. Bir hafta sonra tekrarlanan serebral görüntülemede sağ oksipital enfarkt alanının sebat ettiği izlendi ve kontrast maddeye bağlı bir etki olmadığı ortaya kondu. Olgumuzda gelişen amnezi, arteriyel vazospazma ve/veya katater manüplasyonuna sekonder embolik bir hadise olarak düşünülmüştür. Bu yazıda, çoğu zaman kontrast maddenin tetiklediği geçici nörotoksik bir etkiye bağlanarak ayrıntılı tetkik yapılmayan postanjiyografik amnezi vakalarında –özellikle vasküler risk faktörleri taşıyan grupta- mutlaka serebral görüntülenmenin yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

References

- Orzałkiewicz Z, Kulińska K, Stencel A, Orzałkiewicz B, Hoffmann A. Acute amnesic syndrome--patient's disorientation baffles a doctor. Pol Merkur Lekarski 2008; 24: 38-41.

- Kurokawa Y, Ishizaki E, Kihara H, Inaba K. Two cases of transient global amnesia (TGA) immediately after coronary angiography: pathogenesis of the primary TGA. No To Shinkei 2004; 56: 69-74.

- Yildiz A, Yencilek E, Apaydin FD, Duce MN, Ozer C, Atalay A. Transient partial amnesia complicating cardiac and peripheral arteriography with nonionic contrast medium. Eur Radiol 2003; 13: L113-5.

- Brady AP. Transient partial amnesia following coronary and peripheral arteriography. Eur Radiol 2005; 15: 1493-4.

- Jäger T, Bäzner H, Kliegel M, Szabo K, Hennerici MG. The transience and nature of cognitive impairments in transient global amnesia: a meta-analysis. J Clin Exp Neuropsychol 2009; 31: 8-19.

- Rison RA, Rosenheck RE. Transient global amnesia: a case report. Case Rep Neurol 2012; 4: 126-30.

- Pantoni L, Bertini E, Lamassa M, Pracucci G, Inzitari D. Clinical features, risk factors, and prognosis in transient global amnesia: a follow-up study. Eur J Neurol 2005; 12: 350-6.

- Tong DC, Grossman M. What causes transient global amnesia? Neurology 2004; 62: 2154-5.

- Yang Y, Kim S, Kim JH. Ischemic evidence of transient global amnesia: location of the lesion in the hippocampus. J Clin Neurol 2008; 4: 59-66.

- Merchut MP, Richie B. Transient visuospatial disorder from angiographic contrast. Arch Neurol 2002; 59: 851-4.

- Gharekhanloo F, Torabian S. Comparison of allergic adverse effects and contrast enhancement between iodixanol and iopromide. Iran J Radiol 2012; 9: 63-6.

- Peruga JZ, Bielecka-Dabrowa A, Kasprzak JD. The unligated left internal mammary artery side branch as the cause of angina after coronary artery bypass grafting. Heart Surg Forum 2012; 15: E240-1.

Published
2013-12-29