Brusellar Spondilodiskit: Olgu Sunumu

  • Soner Sertan Kara
  • Meltem Polat
  • Anıl Tapısız
  • Hasan Tezer
  • Pınar İlhan Demir
Keywords: Bruselloz, spondilodiskit, prozon fenomeni

Abstract

Bruselloz tüm dünyada yaygın olarak görülen, birçok organ ve sistem tutulumu gösteren bir hastalıktır. Klinikte karşımıza çıkan en sık komplikasyonu; osteoartiküler tutulumdur. Osteoartiküler tutulumun alt tiplerinden biri olan brusellar spondilodiskit, omurgayı tutan herhangi bir hastalıkla karışabilir. Brusella aglütinasyon testi negatif sonuçlanan bu hastada, sonrasında akla gelen prozon fenomeni ve çekilen manyetik rezonans görüntüleme ile brusellar spondilodiskit tanısı konulmuştur. Tanıda sıklıkla kullanılmakta olan serolojik testlerde negatiflik saptansa bile bruselloz açısından klinik şüphe yüksek olduğunda mutlaka prozon fenomeni akla gelmeli ve tanı için zaman kaybedilmemelidir.

References

Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M, Tsianos E. Brucellosis. N Engl J Med 2005; 352: 2325-36.

Arkun R, Mete BD. Musculoskeletal brucellosis. Semin Musculoskelet Radiol 2011; 15: 470-9.

Pareja E, Bonal FJ, Paule P, Salvatierra D, Garrido F. HLA antigens in brucellosis. Exp Clin Immunogenet 1985; 2: 1-3.

Mete B, Kurt C, Yilmaz MH, Ertan G, Ozaras R, Mert A, et al. Vertebral osteomyelitis: eight years' experience of 100 cases. Rheumatol Int 2012; 32:3591-7.

Jaramillo-de la Torre JJ, Bohinski RJ, Kuntz C 4th. Vertebral osteomyelitis. Neurosurg Clin N Am 2006; 17: 339-51.

Işeri S, Bulut C, Yetkin MA, Kinikli S, Demiröz AP, Tülek N. [Comparison of the diagnostic value of blood and bone marrow cultures in brucellosis]. Mikrobiyol Bul 2006; 40: 201-6.

Tanir G, Tufekci SB, Tuygun N. Presentation, complications, and treatment outcome of brucellosis in Turkish children. Pediatr Int 2009; 51: 114-9.

Guven GS, Cakir B, Oz G, Tanriover MD, Turkmen E, Sozen T. Could remembering the prozone phenomenon shorten our diagnostic journey in brucellosis? A case of Brucella spondylodiscitis. Rheumatol Int 2006; 26: 933-5.

Celik AD, Yulugkural Z, Kilincer C, Hamamcioglu MK, Kuloglu F, Akata F. Negative serology: could exclude the diagnosis of brucellosis? Rheumatol Int 2012; 32: 2547-9.

Yaylı G. Brusellozun laboratuvar tanısında sorunlar. Klimik Dergisi 2003; 16: 211-3.

Harman M, Unal O, Onbaşi KT, Kiymaz N, Arslan H. Brucellar spondylodiscitis: MRI diagnosis. Clin Imaging 2001; 25: 421-7.

Yilmaz MH, Mete B, Kantarci F, Ozaras R, Ozer H, Mert A, et al. Tuberculous, brucellar and pyogenic spondylitis: comparison of magnetic resonance imaging findings and assessment of its value. South Med J 2007; 100: 613-4.

Schutze GE, Jacobs RF. Brucella. In: Behrman RE, Kliegman RM, Stanton B, editors. Nelson Textbook of Pediatrics, 19th ed. WB Saunders, Philadelphia; 2011. p. 980-982

Ioannou S, Karadima D, Pneumaticos S, Athanasiou H, Pontikis J, Zormpala A, et al. Efficacy of prolonged antimicrobial chemotherapy for brucellar spondylodiscitis. Clin Microbiol Infect 2011; 17: 756-62.