Kliniğimiz 2009-2012 Yılları Arasında Saptanan Sezaryen Oranları: Sezaryen Oranlarındaki Artış Kaçınılmaz mı?

  • İlknur Mutlu Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi,Elazığ
  • Mehmet Fırat Mutlu HRS Kadın Hastanesi, Ankara
  • Ahmet Demir Elazığ Eğitim Araştırma Hastanesi, Elazığ
  • Tünay Efetürk Çorum Devlet Hastanesi, Çorum
  • Mine Kiseli Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Keywords: Sezaryen, baş-pelvis uygunsuzluğu, vajinal doğum, endikasyon

Abstract

Amaç: Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2009 - 2012 yılları arasında yapılan vajinal doğum ile sezaryen doğum oranlarını ve sezaryen endikasyonları incelemek, sezaryen oranlarının artışı bilgisiyle Türkiye gerçeğine katkı sağlamak ve sezaryen oranlarının azaltılabilmesi için çözüm yolları aramaktır.Yöntemler: Çalışmaya 01.01.2009 ile 31.12.2012 tarihleri arasında Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde doğum yapmış hastalar dahil edilmiştir. Hastaların demografik özellikleri, gravida ve parite durumu, doğum haftası, doğum şekli, sezaryen endikasyonları, doğum ağırlıkları, yenidoğan cinsiyetleri hastane kayıtlarından retrospektif olarak tarandı. Yıllara göre sezaryen oranları ve sezaryen endikasyonları belirlendi.Bulgular: 2009-2012 yılları arasında gerçekleşen 13874 doğumun %55.6’sı (n=7720) normal spontan vajinal doğum, %44.4’ü (n= 6154) ise sezaryen ile doğum gerçekleşmiştir. Tüm doğumlar içindeki sezaryen endikasyonları incelendiğinde; 2391 (%17.2) hastanın mükerrer sezaryen, 387 (%2.7) hastanın makat prezentasyon, 1067  (%7.6) hastanın baş-pelvis uygunsuzluğu ve 1125 (%8.1) hastanın fetal distress, 279 (%2) hastanın makrozomi, kalan hastaların ise diğer nedenler (plasenta dekolmanı, kordon sarkması, çoğul gebelik, preeklampsi) ile sezaryene alındığı tespit edilmiştir. Yıllara göre sezaryen istatistiği incelendiğinde; 2009 yılında %41.6 (n=1491) hastaya, 2010 yılında %45,7 (n=1739) hastaya, 2011 yılında %43 (n=1499) hastaya ve 2012 yılında %43.7 (n=1225) hastaya sezaryen ile doğum uygulandığı saptanmıştır.Sonuç: Sezaryen oranlarımızdaki artış dünyadaki ve Türkiye’deki artış oranlarıyla paralellik göstermektedir. Artmış sezaryen oranlarının azaltılması hekim, hasta ve sağlık politikaları belirleyicilerinin işbirliği ile multidisipliner bir yaklaşım gerektiren stratejilere ihtiyaç duymaktadır.

Author Biography

Mine Kiseli, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

References

Declercq E, Young R, Cabral H, Ecker J. Is a rising cesarean delivery rate inevitable? Trends in industrialized countries, 1987 to 2007. Birth 2011;38:99-104.

Robson M, Hartigan L, Murphy M. Methods of achieving and maintaining an appropriate caesarean section rate. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2013;27:297-308.

Long Q, Klemetti R, Wang Y, Tao F, Yan H, Hemminki E. High Caesarean section rate in rural China: is it related to health insurance (New Co-operative Medical Scheme)? Soc Sci Med 2012;75:733-7.

Güney M, Uzun E, Oral B, Sarıkan , Bayhan G, Mungan T. Kliniğimizde 2001-2005 yılları arasında sezaryen oranı ve endikasyonları. TJOD 2006; 3: 4, 249- 54

Appropriate technology for birth. Lancet 1985;2:436-7.

Boyle A, Reddy UM. Epidemiology of cesarean delivery: the scope of the problem. Semin Perinatol 2012;36:308-14.

Minkoff H. Fear of litigation and cesarean section rates. Semin Perinatol 2012;36:390-4.

Costantine MM, Saade GR. The first cesarean: role of "fetal distress" diagnosis. Semin Perinatol 2012;36:379-83.

Gei AF. Prevention of the first cesarean delivery: the role of operative vaginal delivery. Semin Perinatol 2012;36:365-73.

Barber EL, Lundsberg LS, Belanger K, Pettker CM, Funai EF, Illuzzi JL. Indications contributing to the increasing cesarean delivery rate. Obstet Gynecol 2011;118:29-38.

Mayda AS, Acehan T, Altın S, Arıcan M, Uzuno_lu MY. Bir üniversite hastanesinde yaptırılan doğumların incelenmesi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 2006; 5: 408- 15.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2003. Ankara; Ekim 2004. Sayfa 46-52

Brennan DJ, Robson MS, Murphy M, O'Herlihy C. Comparative analysis of international cesarean delivery rates using 10-group classification identifies significant variation in spontaneous labor. Am J Obstet Gynecol 2009;201:308 e1-8.

MacDorman M, Declercq E, Menacker F. Recent trends and patterns in cesarean and vaginal birth after cesarean (VBAC) deliveries in the United States. Clin Perinatol 2011;38:179-92.

SOGC clinical practice guidelines. Guidelines for vaginal birth after previous caesarean birth. Number 155 (Replaces guideline Number 147), February 2005. Int J Gynaecol Obstet 2005;89:319-31.

Tahseen S, Griffiths M. Vaginal birth after two caesarean sections (VBAC-2)-a systematic review with meta-analysis of success rate and adverse outcomes of VBAC-2 versus VBAC-1 and repeat (third) caesarean sections. BJOG 2010;117:5-19.

Alfirevic Z, Devane D, Gyte GM. Continuous cardiotocography (CTG) as a form of electronic fetal monitoring (EFM) for fetal assessment during labour. Cochrane Database Syst Rev 2006:CD006066.

Westerhuis ME, van Horen E, Kwee A, van der Tweel I, Visser GH, Moons KG. Inter- and intra-observer agreement of intrapartum ST analysis of the fetal electrocardiogram in women monitored by STAN. BJOG 2009;116:545-51.

Yeomans ER. Operative vaginal delivery. Obstet Gynecol 2010;115:645-53.

Towner DR, Ciotti MC. Operative vaginal delivery: a cause of birth injury or is it? Clin Obstet Gynecol 2007;50:563-81.

Thomas J, Callwood A, Paranjothy S. National Sentinel Caesarean Section Audit: update. Pract Midwife 2000;3:20.

Baskett TF, Fanning CA, Young DC. A prospective observational study of 1000 vacuum assisted deliveries with the OmniCup device. J Obstet Gynaecol Can 2008;30:573-80.

Savage W. The rising caesarean section rate: a loss of obstetric skill? J Obstet Gynaecol 2007;27:339-46.

Zhang J, Landy HJ, Branch DW, Burkman R, Haberman S, Gregory KD et al. Contemporary patterns of spontaneous labor with normal neonatal outcomes. Obstet Gynecol 2010;116:1281-7.

D'Souza R.Caesarean section on maternal request for non-medical reasons: putting the UK National Institute of Health and Clinical Excellence guidelines in perspective.Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2013;27:165-77.

Stjernholm YV, Petersson K, Eneroth E. Changed indications for cesarean sections. Acta Obstet Gynecol Scand 2010;89:49-53.

Önderoğlu L, Deren Ö, Ayhan A, Gürgan T. Vaginal doğum mu? Sezaryen mi? Hacettepe Tıp Dergisi 1999;30:61-5.

Bayhan G, Yalınkaya A, Yayla M, Yalınkaya Ö, Erden AC.Kliniğimizde 1995-1999 Yılları arasında yapılan sezaryenlerin ve sezaryen esnasında yapılan diğer Operasyonların değerlendirilmesi.Medikal Network Klinik Bilimler ve Doktor Dergisi 2000;6:249-51.

Published
2013-06-28
Section
Original Research