Lingual Hemanjioma: Olgu Sunumu

  • Muzaffer Durmuş Bursa Asker Hastanesi
  • Ugur Karapınar Bursa Asker Hastanesi
  • Yalçın Bayram Erzurum Asker Hastanesi
  • Şükrü Yıldırım Bursa Asker Hastanesi

Abstract

Hemanjiomlar çocukluk yaş grubunda en sık görülen baş-boyun tümörlerindendir. Erişkinlerde görülme sıklığı giderek azalır. Baş-boyun bölgesinde daha sık görülmelerine rağmen oral kavitede oldukça nadirdir. Bu çalışmada lingual yerleşimli hemanjioma ait klinik bulgu ve olası komplikasyonlar literatür verileri eşliğinde sunulmuştur. Altmış üç yaşında bayan hasta dilde kitle şikayeti nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Hastaya lokal anestezi altında eksizyonel biopsi uygulandı. Postoperatif evrede herhangi bir ciddi sorunla karşılaşılmadı. Histopatolojik incelemede kapiller kavernöz hemanjioma olarak rapor edildi.Lingual hemanjiomlar hastalarda kozmetik deformite, rekürren hemoraji, konuşma ve çiğneme problemlerine yol açabilirler. Hemanjiomların tedavisinde farmakolojik ve cerrahi tedaviyi içine alan birçok tedavi seçeneği tanımlanmıştır. Ayırıcı tanıda Skuamoz hücreli karsinoma, Kaposi sarkoma, epulis, telenjiektazi, baziller anjiomatozis gibi benign lezyonlar ve piyojenik granülom düşünülmelidir. Sonuç olarak hemanjiomların tipine göre gerekli preoperatif hazırlık yapılıp cerrahi eksizyonun unblok olarak yapılmasını önermekteyiz. Ardından deneyimli oral patolog eşliğinde ayırıcı tanısının yapılarak nükse dair bulguların takibi oldukça önem arz eder.

Author Biographies

Muzaffer Durmuş, Bursa Asker Hastanesi
Plastik Cerrahi Servisi
Ugur Karapınar, Bursa Asker Hastanesi
KBB servisi
Yalçın Bayram, Erzurum Asker Hastanesi
Plastik Cerrahi Servisi
Şükrü Yıldırım, Bursa Asker Hastanesi
Patoloji Servisi

References

Gill JS, Gill S, Bhardwaj A, Grover HS. Oral haemangioma. Case Report Med 2012;2012:347939.

Kutluhan A, Bozdemir K, Ugras S. The treatment of tongue hemangioma by plasma knife surgery. Singapore Med J 2008; 49: e312-4.

Rachappa MM, Triveni MN. Capillary hemangioma or pyogenic granuloma: A diagnostic dilemma. Contemp Clin Dent 2010;1:119-22.

Chahine KN, Tohme SM, Chouairy CJ. Cavernous hemangioma of the parotid gland. J Med Liban 2007;55:165-6.

Mulliken JB, Glowacki J. Hemangiomas and vascular malformations of infants and children, a classification based on endothelial characteristics. Plast Reconstr Surg 1982; 69: 412-22.

Pasyk KA, Cherry GW, Grabb WC, Sasaki GH. Quantitative evaluation of mast cells in cellularly dynamic and adynamic vascular malformations. Plast Recons Surg 1984; 73: 69-75.

Glowacki J, Mulliken JB. Mast cells in hemangiomas and vascular malformations. Pediatrics 1982; 70: 48-51.

Erdogan B, Sen O, Aydin VM, Yildirim T, Bircan S, Altinors N. Multi-organ cavernous hemangiomas: case report. Neurol Res 2003;25:92-4.

Bonet-Coloma C, Mínguez-Martínez I, Palma-Carrió C, Galán-Gil S, Peñarrocha-Diago M, Mínguez-Sanz JM. Clinical characteristics, treatment and outcome of 28 oral haemangiomas in pediatric patients. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2011;16:e19-22.

Jafarzadeh H, Sanatkhani M, Mohtasham N. Oral pyogenic granuloma: a review. J Oral Sci 2006;48:167-75.

Canavese F, Soo BC, Chia SK, Krajbich JI. Surgical Outcome in Patients Treated for Hemangioma During Infancy, Childhood, and Adolescence: A Retrospective Review of 44 Consecutive Patient. J Pediatr Orthop 2008;28:381-6.

Zadok D, Levy Y, Nemet P. Regression of remote capillary haemangioma after local intralesional injection of corticosteroids. Eye(Lond) 1996;10:759.

Dilsiz A, Aydın T, Gürsan N. Capillary hemangioma as a rare benign tumor of the oral cavity: a case report. Cases J 2009;2: 8622.

Published
2013-06-28