Gestasyonel Diabetes Mellitusta Gebelik Öncesi Vücut Ağırlığının Yenidoğanın Doğum Ağırlığına Etkisinin İncelenmesi

  • Serdar Beken
  • Özlem Turhan İyidir
  • Esra Önal
  • Alev Eroğlu Altınova
  • Füsun Baloş Törüner
  • Yıldız Atalay
  • Nuri Çakır

Abstract

Amaç: Gestasyonel diyabetes mellitus (GDM), gebelikte saptanan glukoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır. Gebelik yaşına göre iri bebek (LGA), bu annelerden doğan bebeklerde en sık görülen komplikasyondur. Bu çalışmada GDM tanısı alan gebelerde; gebelik öncesi beden kitle indeksi (BKİ) ve gebelikteki glisemik kontrolün neonatal komplikasyonlar ve makrozomik bebek riski üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir.Yöntemler: Retrospektif 90 GDM tanısı almış gebe çalışmaya dahil edildi ve gebelik öncesi BKİ’ne göre üç gruba ayrıldı: Grup I BKİ<25.0 kg/m2 (normal, n=30); Grup II BKİ=25-29.9 kg/m2 (fazla kilolu, n=39); Grup III BKİ>30.0 kg/m2 (obez, n=21). GDM tanısı için “Workshop-Conference on Gestational Diabetes” tekrar düzenlenen Carpenter-Couston kriterleri kullanıldı. Bu gebelerden doğan yenidoğanlar doğumağırlığına göre normal ve LGA olarak ayrıldı.Bulgular: Gruplar arasında anne yaşı, hastaneye başvurudaki gebelik yaşı, ortalama HbA1c değeri, doğum şekli ve perinatal mortalite açısından fark saptanmadı. Ancak Grup III’ten doğan bebeklerin diğer gruplar ile karşılaştırıldığında daha fazla LGA oldukları görüldü. Neonatal komplikasyonlar değerlendirildiğinde ise hipoglisemi, sepsis, solunum sıkıntısı, hastaneye yatış açısından fark bulunmazken Grup II’den doğan bebeklerin daha fazla indirekt hiperbilirubinemi nedeni ile yattıkları bulunmuştur.Sonuç: GDM’li hastalarda iyi glisemik kontrolün LGA bebek riskini engellemede yeterli olmadığı izlenmiştir. Kilosu fazla olan kadınlar gebelik öncesinde takibe alınmalı, gebelik süresince iyi glisemik kontrol sağlanarak LGA bebek riski ve neonatal komplikasyonlar en azaindirilmesi sağlanmalıdır.

References

Metzger BE, Buchanan TA, Coustan DR, de Leiva A, Dunger DB, Hadden DR, et al. Summary and recommendations of the Fifth International Workshop-Conference on Gestational Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2007; 30(Suppl 2):S251-60.

Metzger BE, Lowe LP, Dyer AR, Trimble ER, Chaovarindr U, Coustan DR, et al. Hyperglycemia and adverse pregnancy outcomes. N Engl J Med 2008; 358:1991-2002.

Sun WJ, Yang HX. Maternal and fetal outcomes in pregnant women with abnormal glucose metabolism. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2007; 42:377-81.

Freinkel N. Banting Lecture 1980. Of pregnancy and progeny. Diabetes 1980; 29:1023-35.

Nold JL, Georgieff MK. Infants of diabetic mothers. Pediatr Clin North Am 2004; 51:619-37.

Yang YD, Zhai GR, Yang HX. Factors relevant to newborn birth weight in pregnancy complicated with abnormal glucose metabolism. Zhonghua Fu Chan Ke Za Zhi 2010; 45:646-51.

Catalano PM, McIntyre HD, Cruickshank JK, McCance DR, Dyer AR, Metzger BE, et al. The Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome Study: Associations of GDM and obesity with pregnancy outcomes. Diabetes Care 2012; 35:780-6.

Baci Y, Ustuner I, Keskin HL, Ersoy R, Avsar AF. Effect of maternal obesity and weight gain on gestational diabetes mellitus. Gynecol Endocrinol 2013; 29:133-6.

Chauhan SP, Grobman WA, Gherman RA, Chauhan VB, Chang G, Magann EF,et al. Suspicion and treatment of the macrosomic fetus: a review. Am J Obstet Gynecol 2005; 193:332-46.

Surkan PJ, Hsieh CC, Johansson AL, Dickman PW, Cnattingius S. Reasons for increasing trends in large for gestational age births. Obstet Gynecol 2004; 104:720-6.

Ricart W, Lopez J, Mozas J, Pericot A, Sancho MA, Gonzalez N, et al. Body mass index has a greater impact on pregnancy outcomes than gestational hyperglycaemia. Diabetologia 2005; 48:1736-42.

Olmos PR, Borzone GR, Olmos RI, Valencia CN, Bravo FA, Hodgson MI, et al. Gestational diabetes and pre-pregnancy overweight: possible factors involved in newborn macrosomia. J Obstet Gynaecol Res 2012; 38:208-14.

Published
2013-06-28
Section
Original Research