Signet Ring Stromal Tumor of Ovary

  • Yasemin Yuyucu Karabulut
  • Ayşe Sertçelik

Abstract

ABSTRACT Signet-ring stromal tumor (SRST) is a rare benign ovarian neoplasm with only 10 reported cases in the literature. We report a case of signet-ring stromal tumor of the right ovary in a 43- year-old woman who presented with abdomi- nal discomfort. Histologically, the tumor was composed of an admixture of spindle and round cells containing a large cytoplasmic vacuole which displaced the nucleus, creating a signed-ring appearance. Immunohistochemical- ly, the tumor cells showed positivity for wimentin and negativity for PANCK, CK7, CK20. (Gazi Med J 2012; 23: 167-9) Key Words: Signet-ring ovarian tumor, Krukenberg tumor, vimentin ÖZETOverin taşlı yüzük hücreli tümörü, literatürde 10 kadar yayınlanmış vaka bulunan, oldukça nadir görülen benign bir tümördür. Biz abdominal ağrı şikayeti ile başvuran 43 yaşındaki hastanın sağ overinde tespit edilen overin taşlı yü- zük hücreli tümörü olgusunu raporladık. Histolojik olarak tümör büyük sitoplazmik vakuol ile nükleusu kanara iten iğsi veya yuvarlak atipik epitelyal hücrelerden oluşmaktaydı. Tümör hücreleri immünhistokimyasal olarak vimentin ile pozitif, PANCK, CK7 ve CK20 ile negatif bulundu. (Gazi Med J 2012; 23: 167-9) Anahtar Sözcükler: Taşlı yüzük hücreli overyan tümör, Krukenberg tümörü, vimentin