Median Arkuat Ligaman Sendromunun Laparoskopik Tedavisi: Olgu Sunumu

  • Mustafa Girgin
  • Ziya Çetinkaya
  • Hakan Artaş
  • Burhan Hakan Kanat

Abstract

ÖZET Etiyolojisinde başka neden bulunamamış inatçı karın ağrısı olgularında nadir de olsa diafragmanın median arkuat ligamanının çölyak trunkusun proksimaline basısından kaynaklanan iskeminin bu ağrıya neden olabileceğinin bi- linmesi gerekmektedir. Bu durum Median Arkuat Ligaman Sendromu olarak bilinir. Ön tanılar arasında düşünüldü- ğü takdirde hem tanısı, hem de tedavisi oldukça basittir. Bu sendrom zamanında tanınıp tedavi edilmediği takdirde birçok hastanın yaşamını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu çalışmada; izole median arkuat sendromu tanısı olan ve laparoskopik tedavi edilen bir olguyu sunuyoruz. (Gazi Med J 2012; 23: 161-3)Anahtar Sözcükler: Median arkuat sendromu, inatçı karın ağrısı, laparoskopik tedavi ABSTRACT In patients with persistent abdominal pain for which another cause has not been found in the etiology, even if rarely, it should be suspected that, even though rare, the compressing effect of the median arcuate ligament of the diaphragm on the celiac truncus may be the cause of this ischemic pain. It is known as the Median Arcuate Ligament Syndrome. If preliminary investigation has been made , this condition is quite simple in both diagnosis and treatment. This syndrome may negatively affect the lives of many patients if not diagnosed and treated in time. In this case report we are presenting a patient with an isolated median arcuate syndrome who was treated by laparoscopy. (Gazi Med J 2012; 23: 161-3)Key Words: Median arcuate syndrome, persistent abdominal pain, laparoscopic treatment