Huge Non-ruptured True Saccular Aneurysm of the Ascending Aorta(Dev Rüptüre Olmamış Çıkan Aortun Gerçek Sakküler Anevrizması)

  • Turan Erdoğan
  • Sinan Altan Kocaman
  • Mustafa Çetin
  • Murtaza Emre Durakoğlugil

Abstract

ABSTRACT Aortic aneurysm (AA), a disease characterized by dilatation of all aortic segments, causes fatal cardiovascular comp- lications. Aortic aneurysms are usually related to hypertension or atherosclerosis. Generally, an AA is fusiform sha- ped, while the saccular type of AA is very rare. The risk of rupture and dissection in AA dramatically rises with increasing diameter. Risk of rupture is particularly higher in the female gender, Marfan syndrome and the presence of additional vascular involvement. In this case report, an asymptomatic, huge, non-ruptured, true saccular AA of an elderly female patient was presented. (Gazi Med J 2012; 23: 151-3) Key Words: Aortic aneurysm, ascendant aorta, saccular, computed tomography, aortography ÖZET Aort anevrizması (AA) ölümcül kardiyovasküler komplikasyonlara yol açan, aortun dilatasyonu ile karakterize, tüm aort segmentlerinin katıldığı bir hastalıktır. Aort anevizmaları genellikle hipertansiyon ve ateroskleroz ile ilişkilidir. Genellikle AA’ları fusiform şekillidir. AA’nın sakküler tipi nadiren görülür. AA’ında rüptür ve diseksiyon riski çap artışı ile dramatik bir şekilde artar. Rüptür riski kadınlarda, Marfan sendromlularda ve ek vasküler tutulumun varlığında özellikle daha yüksektir. Bu vaka sunumunda yaşlı bir kadın hastada asemptomatik, ileri boyutlarda ve rüptüre olmamış çıkan aortun gerçek sakküler anevrizması sunuldu. (Gazi Med J 2012; 23: 151-3) Anahtar Sözcükler: Aort anevrizması, çıkan aort, sakküler, bilgisayarlı tomografi, aortografi