Caudal Anaesthesia with Levobupivacaine for Inguinal Hernia Surgery in Children with Severe Congenital Anomaly: A Three-Case Report

  • Şükran Geze
  • Bahanur Çekiç
  • Engin Ertürk

Abstract

ABSTRACT Airway management is particularly difficult in children with severe congenital anomalies. Such patients are extre- mely sensitive to the respiratory depressant effects of anaesthetic agents. We describe the successful and safe app- lication of caudal anaesthesia for inguinal hernia repair in three cases with severe congenital anomalies (Joubert syndrome, I-cell syndrome). The three patients concerned had congenital anomalies including serious facial defor- mity, respiratory failure and cardiovascular defects. They were administered a single dose of caudal epidural anaest- hesia for inguinal hernia surgery in order to avoid complications associated with general anaesthesia. Caudal block was performed and 1 mL/kg levobupivacaine 0.25% administered. We conclude that caudal epidural anaesthesia can be an effective, suitable and safe anaesthetic technique for inguinal herniotomy without the need for general anaesthesia or endotracheal intubation in children with severe congenital anomalies. Key Words: Caudal anaesthesia, children, congenital anomalyÖZETHavayolu yönetimi, ciddi konjenital anomalileri olan çocuklarda özellikle zordur. Bu tür hastalar anestezik ilaçların solunum depresan etkilerine karşı aşırı derecede duyarlıdır. Kaudal anestezinin inguinal herni onarımındaki başarılı ve güvenli uygulaması konjenital anomalileri (Joubert sendromu, I-cell hastalığı) olan üç olguda gösterilmiştir. İlgili üç çocuk hastada, ciddi yüz deformitesi, solunum yetmezliği ve kardiyovasküler bozukluk dahil konjenital bozuk- luklar vardı. Genel anesteziyle ilişkili komplikasyonları önlemek için inguinal herni cerrahisinde tek doz kaudal epi- dural anestezi uygulandı. Kaudal anestezide %0.25 levobupivakain 1 mL/kg kullanıldı. Kaudal epidural anestezinin, ciddi konjenital bozuklukları olan çocuklarda inguinal herni onarımı açısından genel anesteziye veya endotrakeal entübasyona gerek duyulmadan etkili, uygun ve güvenli bir alternatif anestezi tekniği olabileceği sonucuna varıldı. Anahtar Sözcükler: Kaudal anestezi, çocuk, konjenital bozukluk