İntravasküler Branül Fraktürleri

Authors

  • Emrah Ereren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
  • Levent Gürsel Oktar
  • Tuğba Avcı Dönmez
  • Yusuf Ünal
  • N. Boran Tümer
  • Nadide Demir

Abstract

Amaç: Hastaneye yatırılan olgularda gerekli tedavilerin uygulanabilmesi için periferik venöz kateterler ve yoğun bakım hastalarında da invaziv kan basıncı monitorizasyonu veya tekrarlayan kan gazı analizleri için arteryel kateterlerin takılması gereklidir. Ancak bu işlemler sırasında ve sonrasında çeşitli komplikasyonlar gelişebilmektedir. Bu yazıda periferik vasküler kateterizasyon sonrası, takılan branüllerin damar içerisinde kırıldığı 7 olguya ait sonuçları araştırdık.

Yöntem: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniğine, Ocak 2007 - Ocak 2008 ayları arasında periferik vasküler kateterizasyon sonrası, takılan branüllerin damar içerisinde kırıldığı 7 hasta konsulte edildi ve geriye dönük değerlendirilmesi yapıldı.

Bulgular: Kateterlerin 4’ü 20G 32mm, 3’ü ise 18G 45mm enjeksiyon portlu radyoopak branül (intraket) yapısında idi. Branüllerin tamamı enjeksiyon portunun hemen distalindeki boyun kısımlarından kırılmış idi. Vakaların tamamı 3 günden fazla kullanılan periferik kateterlerin, yeterli verimde çalışmadığı veya tıkandığı için çıkarılırken komplike olmuştu Tüm olgularda intravasküler yabancı cisim tanısı ve lokalizasyonu ultrasonografik olarak konfirme edildi.

Sonuç: Kateter bakımına özen gösterilmesi, sadece major komplikasyonları ve invaziv girişim ihtiyaçlarını azaltmakla kalmayacak, hasta konforunu bozan minör komlikasyonları ve enfeksiyonları da azaltmayı sağlayacaktır.

References

Scheer B, Perel A, Pfeiffer UJ. Clinical review: complications and risk factors of peripheral arterial catheters used for haemodynamic monitoring in anaesthesia and intensive care medicine. Crit Care. 2002; 6:199-204.

Frezza EE, Mezghebe H. Indications and complications of arterial catheter use in surgical or medical intensive care units: analysis of 4932 patients. Am Surg. 1998; 64:127-31.

Schachner A, Aisenberg R, Levy MJ. Retrograde embolization of a detached polyethylene catheter Chest. 1981;79:600–1.

Bhananker SM, Liau DW, Kooner PK, Posner KL, Caplan RA, Domino KB.Liability Related to Peripheral Venous and Arterial Catheterization: A Closed Claims Analysis. Anesth Analg. 2009;109:124-9

Chow LM, Friedman JN, Macarthur C, Restrepo R, Temple M, Chait PG, Connolly B. Peripherally inserted central catheter (PICC) fracture and embolization in the pediatric population. J Pediatr. 2003; 142:141-4.

Gabelmann A, Kramer S, Gorich J. Percutaneous retrieval of lost or misplaced intravascular objects. AJR Am J Roentgenol. 2001;176: 1509-13.

Druskin MS, Siegel PD. Bacterial contamination of indwelling intravenous polyethylene catheters. JAMA. 1963; 185: 966- 8.

Bernhardt LC, Wegner GP, Mendenhall JT. Intravenous catheter embolization to the pulmonary artery. Chest. 1970; 57: 329-32.

Richardson JD, Grover FL, Trinkle JK. Intravenous catheter emboli. Experience with twenty cases and collective review. Am J Surg. 1974; 128: 722-7.

Mansfield PF, Hohn DC, Fornage BD, Gregurich MA, Ota DM. Complications and failures of subclavian - vein catheterization. N Engl J Med. 1994; 331: 1735- 8.

Published

2014-10-26

Issue

Section

Original Research