Akut Bulber Güçsüzlükle Prezente Olan Guillian-Barre Sendromu Olgusu

  • Nilüfer Erdoğmuş İnce
  • M.Fevzi Öztekin

Abstract

Guillain-Barre sendromu (GBS) akut başlangıçlı, asendan ekstremite güçsüzlüğü ve arefleksi ile karakterizedir. GBS’nun birçok nadir görülen varyantı tanımlanmıştır. Faringoservikobrakiyal (FSB) varyant bunlardan biri olup, orofarinks, boyun ve üst ekstremite kaslarında güçsüzlük ile gider. Miller Fisher sendromu (MFS) ise ataksi, arefleksi ve eksternal oftalmoparezi ile seyreden bir diğer subtipidir. Olgumuz bulber kas güçsüzlüğü ve hafif pitoz ile prezente olmuştu. Nörolojik muayenesinde faringeal ve palatal kaslarda zafiyet ve jeneralize bir arefleksi tespit edilmiş olup, ekstremite güçsüzlüğü, oftalmoparezi veya ataksi saptanmamıştı. Lomber ponksiyonda BOS proteini yüksek bulundu. EMG’sinde demyelinizan özellik gösteren yaygın sensorimotor periferik nöropati saptandı. Hasta intravenöz immunglobulin (IVIg) tedavisi sonrasında tamamen normale döndü. Akut gelişen izole bulber paralizi olgularında, sık görülen nörolojik tablolar yanında nadiren de olsa GBS varyantlarının olabileceği akla gelmeli, bu hastalıklar ayırıcı tanılarımız arasında yer almalıdır.

References

Odaka M, Yuki N. Variants and differential diagnosis of Guillain-Barré syndrome. Expert Rev Neurother 2002; 2:877-9.

Dimachkie MM, Barohn RJ. Guillain-barré syndrome and variants. Neurol Clin 2013; 31:491-10.

Hergüner MO, Tepe T, Altunbaşak S, Baytok V. A rare form of Guillain-Barré syndrome: pharyngeal-cervical-brachial variant. Turk J Pediatr. 2008; 50:91-3.

Lee KY. Anti-GQ1b-negative Miller Fisher syndrome after Campylobacter jejuni enteritis. Pediatr Neurol. 2012; 47:213-5.

Hughes RA, Pritchard J, Hadden RD. Pharmacological treatment other than corticosteroids, intravenous immunoglobulin and plasma exchange for Guillain-Barré syndrome. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Feb 28;2:CD008630.

Ropper AB. Unusual clinical variants and signs in Guillain-Barre syndrome. Arch Neural 1986; 43: 1150-2.

Onodera M, Mori M, Koga M, Kamitsukasa I, Fukutake T, Hattori T, et at. Acute isolated bulbar palsy with anti GT1a AgG antibody subsequent to Campylobacter jejuni enteritis. J Neural Sc 2002; 205: 83-4.

Hamidon BB. An Acute Pharyngeal-Cervical-Brachial (PCB) Variant of Guillain-Barre Syndrome Presenting with Isolated Bulbar Palsy. Med J Malaysia 2006; 61:245-7.

Published
2013-06-28