İlk Gebeliği Ektopik Olan Kadınların Demografik Özellikleri

  • Özlem Gün Eryılmaz
  • Saynur Yılmaz
  • Fatma Nur Baran Aksakal
  • Semra Eroğlu

Abstract

Amaç: Mevcut çalışmamızda, ilk gebeliği ektopik olan kadınların demografik karakterlerini belirlemeyi amaçladık. Bu sonuçlar ile ilk gebelik ektopik tanısının, daha hızlı belirlenmesi konusunda destek veriler elde etmeye çalıştık.Yöntemler: Araştırmamız, retrospektif vaka kontrol çalışması olarak planlandı. İlk gebeliği ektopik olan toplam 30 hasta çalışmaya dahil edildi (Grup A). Kontrol olarak, yaş ve vücut kitle indeksine  göre eşleştirilmiş iki hasta grubu planlandı. Birinci kontrol grubu (Grup B, n=30), ilk gebeliği abortus ile sonuçlanan hastalar tarafından gerçekleştirilirken, ilk gebeliği term, sağlıklı doğum ile sonuçlanan hastalar da, ikinci kontrol grubunu oluşturdu (Grup C, n=34). Her üç grup, yaş, vücut kitle indeksi, geçirilmiş pelvik operasyon öyküsü, ilaç kullanımı, evlilik süresi, kontrasepsiyon süresi, sigara kullanımı ve ekonomik durum açısından karşılaştırıldı.Bulgular: Her üç grup arasında yapılan analizler sonucunda, ektopik gebelik grubundaki evlilik süresi ve geçirilmiş pelvik cerrahi oranı, abortus ve normal gebelik gruplarından istatistiksel olarak farklı bulundu; sırasıyla p=0.004 ve p=0.0001. Ektopik gebelik grubundaki en sık pelvik cerrahinin,apendektomi olduğu belirlendi (%42).Sonuç: İlk gebeliğini yaşayan bir kadında, ektopik gebelik öncellikle akla gelmemekle birlikte, demografik ve medikal özellikler dikkate alındığında, evlilik süresinin daha kısa olması ve geçirilmiş pelvik cerrahi öyküsünün varlığı, bu hastalarda, ektopik gebelik ihtimalinin çok daha göz önünde tutulmasını gerektirebilir.  

References

Barnhart KT. Ectopic pregnancy. N Engl J Med 2009; 361: 379–87.

Banz C, Chalvatzas N, Kelling K, Beyer D, Hornemann A, Diedrich K, Kavallaris A. Laparoscopic management of ectopic pregnancy during a 9-year period. Fertil Steril 2010; 94: 2780-2.

Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Medical treatment of ectopic pregnancy. Fertil Steril 2006; 86(5 Supp 1): S96–102.

American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 94: Medical management of ectopic pregnancy. Obstet Gynecol 2008; 111: 1476–84.

Karhus LL, Egerup P, Skovlund CW, Lidegaard Q. Long-term reproductive outcomes in women whose first pregnancy is ectopic: a national controlled follow-up study. Hum Reprod 2013; 28:241-6.

Brown JK, Horne AW. Laboratory models for studying ectopic pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 2011; 23: 221–6.

Corpa JM. Ectopic pregnancy in animals and humans. Reproduction. 2006; 131: 631–40.

Tay JI, Moore J, Walker JJ. Ectopic pregnancy. BMJ 2000; 320: 916–9.

Lundorff P, Thorburn J, Lindblom B. Fertility outcome after conservative surgical treatment of ectopic pregnancy evaluated in a randomized trial. Fertil Steril 1992; 57: 998–1002.

Ankum WM, Mol BW, van Der Veen F, et al. Risk factors for ectopic pregnancy:a meta-analysis. Fertil Steril 1996; 65: 1093–9.

Barnhar KT, Samme MDl, Gracia CR,Chittams J,Hummel AC, Shaunik A. Risk factors for ectopic pregnancy in women with symptomatic first-trimester pregnancies. Fertil Steril 2006; 86: 36-42.

Bouyer J, Coste J, Shojaei T, Pouly JL, Fernandez H, Gerbaud L and Job-Spira N. Risk factors for ectopic pregnancy: a comprehensive analysis based on a large case-control, population-based study in France. Am J Epidemiol 2003; 157: 185-94.

Talbot P, Rivele K. Smoking and reproduction: The oviduct as a target of cigarette smoke. Reprod Biol Endocrinol 2005; 3: 52.

Published
2014-07-24
Section
Original Research