Nadir Bir Toraks Deformitesi: Spondilotorasik Displazi

  • İsmail Cüneyt KURUL
  • Ali ÇELİK
  • Şevki Mustafa DEMİRÖZ

Abstract

A Rarely Seen Deformity of the Thorax: Spondylothoracic Dysplasia
Section
Original Image