Nadir Bir Akut Karın Nedeni; Duodenumun 4. Kısmının İdiyopatik Nekrozu

  • Fatma Ayça GÜLTEKİN
  • Özlem TOKGÖZ
  • Güldeniz KARADENİZ ÇAKMAK
  • Öge TAŞÇILAR
  • Mustafa CÖMERT

Abstract

Duodenum nekrozu peritonit nedenlerinden biridir. İyi bilinen ve mutlak girişim gerektiren cerrahi acillerdendir. Çoğunlukla cerrahi sonrası duodenum güdüğünün kanlanmasının iyatrojenik nedenlere bağlı bozulması veya nekrotizan pankreatit sonucu gelişmektedir. Bu yazıda akut karın bulguları acil servise başvuran herhangi bir etiyolojik neden saptanmaksızın duodenumun 4. kısmında nekroz tespit edilen 69 yaşında kadın hasta sunulmuştur. Çekilen abdominal bilgisayarlı tomografisinde anormal değişiklikler saptanmış ve laparatomi yapılan hasta tüp duodenostomi uygulanarak başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.Anahtar Kelimeler: İdiyopatik duodenum nekrozu, tüp duodenostomiA Rare Cause of Acute Abdomen: Idiopathic Necrosis of the Fourth Part of the DuodenumDuodenal necrosis is one of the causes of peritonitis. It remains a well-known surgical emergency requiring prompt surgical intervention. Duodenal necrosis mostly occurs following iatrogenic devascularisation of a duodenal stump or in the course of necrotising pancreatitis. We present a case of idiopathic necrosis of the fourth part of the duodenum without a certain aetiologic cause in a 69-year-old woman who was admitted to our hospital with acute abdomen findings. Abdominal computed tomography scan revealed abnormal results. Laparotomy was performed and the case was successfully treated with tube duodenostomy. Key Words: Idiopathic duodenal necrosis, tube duodenostomy