Yenidoğan Döneminde Tromboz

  • İpek AKMAN
  • Ceyhun DALKAN

Abstract

Yenidoğan döneminde prokoagülan, antikoagülan ve fibrinolitik sistemler erişkinden farklılık gösterir, bu nedenle tromboza yatkınlık bu dönemde daha fazladır. Trombozların akut ve kronik sekelleri olabilir. Santral sinir sistemini tutan trombozlarda, serebral palsi, kognitif gerilik, epilepsi, işitme kusurları ve ölüm görülebilirken, renal ven trombozu görülen bebeklerde hipertansiyon, böbrek yetmezliği gelişebilir. Bu derlemede, yenidoğan döneminde önemli morbidite ve mortalite sorunu olan trombozla ilgili genetik ve kazanılmış risk faktörleri, klinik bulgular ve tedavi yolları tartışılacaktır. Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, tromboz, antikoagülan tedavi, perinatal inmeThrombosis in the Neonatal PeriodThe procoagulant, anticoagulant and fibrinolytic systems have differences during the neonatal period, and as a result, newborns have a greater predisposition to thrombosis than adults. Thrombosis may cause acute and chronic sequelae during this period. Cerebral palsy, cognitive retardation, epilepsy, hearing defects and death can occur with central nervous system thrombosis; hypertension and renal failure may develop in renal vein thrombosis. In this review, we will discuss the risk factors, clinical manifestations and treatment strategies of thrombosis in the neonatal period which have significant morbidity and mortality.Key Words: Newborn, thrombosis, anticoagulant treatment, perinatal stroke