AKUT HERPES ZOSTER AĞRISI VE POSTHERPETİK NEVRALJİNİN SİNİR BLOĞU İLE TEDAVİSİ VE POSTHERPETİK NEVRALJİ GELİŞİMİNİN ENGELLENMESİ

Ayşegül Ceyhan, Solmaz Günal, Namık Özcan, Ayşe Özcan

Abstract


Amaç: Bu çalışma zona zoster sonrası gelişen şiddetli ağrının ve postherpetik nevraljinin sempatik blok ile tedavisi ve postherpetik nevralji gelişimini engellemesindeki etkinliğini araştırmak üzere retrospektif olarak gerçekleştirilmiştir.

Metod: Çalışmada değişik lokalizasyonlu  zona zoster lezyonları ve şiddetli ağrısı olan 37 hasta incelenmiştir. 4 hastaya servikal,13 hastaya paravertebral, 8 hastaya Stellat ganglion, 12 hastaya interkostal blok uygulanmıştır.

Bulgular: 35 hastada 1-3 seans, l hastada 5, l hastada 6 seans blokla tam ağrısızlık elde edilmiştir.

Sonuç: Sonuç olarak herpes zoster ağrısının sempatik sinir bloğu ile etkin biçimde tedavi edildiği ve postherpetik nevralji gelişimini engellediği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Herpes Zoster, Postherpetik Nevralji, Sempatik Blok. 

Treatment of Acute Herpes Zoster Pain And Postherpetic Neuralgia With Neural Block And Prevention of Development of Postherpetic Neuralgia

Purpose: This study was performed retrospectively to evaluate the treatment of pain due to zona zoster and postherpetic neuralgia and prevention of postherpetic neuralgia with sympathetic blockade.

Methods: Thirty-seven patients with zona zoster lesions in different localizations and severe pain were enrolled in this study. Cervical blockade was performed in 4 patients, paravertebral blockade in 13 patients, stellate ganglion blockade in 8 patients and intercostal blockade in 12 patients.

Results: Complete pain relief was achieved in 35 patients with 1-3 block sessions, in l patient with 5 block sessions and in l patient with 6 block sessions.

Conclusion: Herpes zoster pain was treated effectively and the development of postherpetic neuralgia was prevented successfully with sympathetic blockade.

Key Words: Herpes Zoster, Postherpetic Neuralgia, Sympathetic Block.


Full Text: PDF (Türkçe)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.